Misslyckanden vi minns

Jag hittade i dag ett av mina försök att införa självgående elevdemokrati och främja god kamratskap i skolan. Det blev inte så mycket av det, men det var ett gott försök!

Statuter för värdigheten Månadens elev
Instiftat av Farbror Mentor Läsåret 2002-2003

Mentorsgrupp A finns ej mer. Då den befunnits för exklusiv och raketinspirerande var man tvungen att splittra begåvningarna samt sänka Farbror Mentor utanför Orust sydspets, endast iförd ett par betongkalsonger.

Men minnet lever och hedras genom vandringspriset Månadens Elev.

§1. Mottagare av värdigheten Månadens Elev utses bland tidigare medlemmar av farbror mentors elever.

§2. Mottagare skall vara känd för nit, redlighet samt verka för höga humana ideal.

§3. Mottagare får vara känd som ett föredöme och god klasskamrat.

§4. Mottagare får uppbära värdigheten under på varandra följande månader men ny mottagare utses under festlig ceremoni varje kvartal.

§5. Mottagare utses av valförrättare på förslag från övriga tidigare medlemmar i mentorsgrupp A. Skriftlig motivering skall tillställas mottagare.

§6 Priset KAN utdelas till person utanför förutvarande mentorsgruppen, som därav gjort sig synnerligen förtjänt, men denna återfinns endast ibland de elever som gick på Öppna Programmet under Farbror Mentors tid.

§7. Valförrättarnas beslut kan inte överklagas. Meddelande om mottagare skall skriftligen via e-post meddelas Farbror Mentor.

§8. Varje vår åligger det senaste årets mottagare i samarbete med valförrättarna att tillställa en liten sammankomst för alla Öppna Programmets:s innevarande 2:or där minnet av farbror Mentor högtidlighålls och vårdas. Farbror Mentor bör även inbjudas och om han behagar infinna sig rundhänt smörjas med mutor och smicker. Om han är indisponibel bör han i stället vara det förekommande samtalsämnet.

§9. Till dessa statuter må göras avsteg och tillfälliga undantag.

§10. Dessa statuter kan inte ändras.

Givet med Öppna Programmets:s främsta mentorsgrupp i färskt minne.

2003-11-07
Farbror Mentor