Spegel, spegel

Vad är det egentligen för skillnad på självinsikt och självuppfattning kan man ju fundera över.

Ur mitt perspektiv är det egentligen inte så svårt. Jag kan exempelvis hävda att en nazist har stark självuppfattning och dålig självinsikt.

(Det där gäller många, men nassen fungerar bra som exempel).

Ett demokratiskt samhälle har förhoppningsvis självinsikt nog att inse att det har många svagheter som man måste arbeta med. Samma samhälle har ofta också en ganska stark självuppfattning att visa upp gentemot omvärlden.

När termernas betydelser börjar byta plats med varandra kan det vara dags att dra öronen åt sig.

Diskuterar vi istället träning och hälsa på individnivå får de här orden helt andra betydelser.

När självuppfattningen handlar enbart om kroppen är risken att självinsikten blir sned. Hur kan det bli så? Vad kommer framtiden att tycka om vår kroppsfixering, undrar jag ibland.