SD = kvinnoförtryck

Angående Sverigedemokraternas valfilm så ser jag ett mönster.

I filmen springer en massa burkaklädda kvinnor och jagar en en gammal kvinna. Det gäller att hinna först till nödbromsen. Man har ett val, menar SD. Det är alltså inte bara muslimerna i allmänhet som utgör ett hot utan speciellt muslimska kvinnor.

SD följer här en gammal linje. Nazisterna i tredje riket hade en tydlig samhällsstruktur, det var en mannens värld. Kvinnans uppgift var att befolka nationen med arier. Man idealiserade Modern, vilket vad var kvinnor borde ågna sig åt: föda barn. Många barn. Inte jobba eller på annat sätt bidra till samhällslivet.

Det finns förvisso kvinnor i SD. Men i partiets inre kärna finns de inte. I partistyrelsen är enligt SD:s hemsida 3 av 18 ledamöter kvinnor. I verkställande utskottet finns det inga kvinnor alls bland de 6 ledamöterna.

Partiets beskrivning av hur deras folkhem, eller idealsamhälle, ska se ut rymmer inte mycket av jämställda kvinnor. Det är kärnfamiljen som ska gynnas. Och kvinnan har sin givna plats i den.

Som Moder.

Partiet vill också begränsa den fria aborten. Eftersom jag ser fri abort som en jämställdhetsfråga ser jag också vad en begränsning till vecka 12 skulle innebära.

Olagliga aborter, desperata tonåringar och en tillbakagång för kvinnans frigörelse av episka dimensioner. Till och med Ohlys bröstpumpar framstår som något rimligt vid en jämförelse.

Alla ni som tvekar på vilket block ni ska rösta bör fundera över SD:s roll som ett kvinnofientligt parti. Om ni stannar i soffan får de en större chans att ta sig in i riksdagen.

Även om de väl där inte åstadkommer någonting och blir helt isolerade bidrar detta, en blank röst, till att göra ett kvinnofientligt parti till lite mer rumsrent. Då kanske det går bättre för dem nästa gång.

Något deras ordförande indirekt ger uttryck för i olika intervjuer.

En liberal feminist är per definition en motpol till detta alternativ.