Lungsot

Som historiskt intresserad tycker jag det ger en extra kick när man upplever historia i verkligheten. Man kan resa till en historisk plats. Som Forum Romanum, exempelvis. Men även ett samtal kan ge denna upplevelse. I går hade jag ett sådant samtal med far.

Far: ”Jag köper aldrig kläder på Röda Korset”.
Jag: ”Nähä….Varför inte då?
Far ”Lungsoten, vettu”.
Jag: ”Vad menar du?”
Far: ”Det kan finnas lungsotbaciller i kläderna”.

Nu köper inte jag heller kläder på Röda Korset. Men jag vill nog mena att vi har lungsot, eller tuberkulos, under hyfsad kontroll i Sverige.

Men för en äldre generation finns skräcken kvar. Den Änglaljuvas farmor la alltid några tjocka telefonkataloger på toalettlocket så att ingen råtta kunde slinka upp ur avloppet när man minst anade det.

Ett välfärdssamhälle är bland annat en fråga om mentalitet och historiskt arv. Vi börjar få ett ganska stort kulturellt och historiskt avstånd till 1800-talets gamla fattig-Sverige. Ändå ligger det inte längre bort än två generationer.

Far växte upp i en miljö som turister idag vill återuppleva på Skansen. Jag och min kollega Pontus konstaterade igår att alla hyllmeter på institutionen för Historia, Religion och Filosofi inte längre fyller någon funktion. Detta eftersom inga elever längre letar information i böcker.

Någonting som inte tycks förändra sig är så kallat relationsvåld.

Visserligen har kvinnornas rättigheter i vårt land förbättrats avsevärt sedan 1800-talet. Men mäns våld mot kvinnor tycks inte nämnvärt förändrats. Den mentalitet som ligger bakom kvinnomisshandel har inte ändrat sig i takt med att samhället gjort så.

Eftersom man genom lagstiftning under flera hundra år inte lyckats förändra en sådan inställning tror jag inte på det nu heller. Att kriminalisera en handling är en sak, att förändra en struktur eller ett beteende något annat.

Nu fortsätter mötet i bastun, men det är frivilligt att delta säger kanske den manlige chefen på konferensen.

Passar det inte åker jag och hämtar en ny fru säger den 56-årige mannen till sin 25-åriga thailändska fru. Fast han säger det på engelska eftersom ingen av dom förstår varandra på annat sätt.