Sydafrika, Indien och Stureplan

Det där med egna åsikter. Hur bra är det, egentligen?

Är det inte lika bra att redan från början få inpräntat i sig vilken åsikt som är rätt och vilken som är fel? Lite så som det var förr i Sverige och fortfarande är på många håll i världen.

Jag får ofta förklara skillnaden mellan ett högre och lägre betyg i mitt arbete. Det handlar om att kunna bearbeta olika fakta utifrån olika perspektiv och själv bilda sig en uppfattning.

En elev jag hade för några år sedan kämpade verkligen med att nå ett högre betyg och tyckte sig ha förstått det där med egna åsikter. Vederbörande skrev följande på en uppgift:

Judarna ser sig som en traditionsreligion som går i kyrkan varje söndag, eller äter en speciell rätt varje fredag. Kanske äter de kyckling med jasminris och brunsås.

Kanske är det viktigare vad vi gör av våra åsikter och uppfattningar. En del gör som stureplansmördarna, åker hem och hämtar vapen när de känner sig kränkta. Andra gör som syndikalisterna på Berns, när något inträffar som de inte gillar blocker man hela stället.

Att ta lagen i egna händer utfrån personlig övertygelse är sällan bra. Men ibland är det riktigt. Problemet är att vi sällan vet i förväg när det är rätt.

Om vi utgår från att personer som Tommy Zethreaus, Jackie Arklöv, Nelson Mandela och Mahatma Ghandi på ett eller annat sätt, någon gång i sitt liv, mött personer, exempelvis lärare, som påverkat dem på något sätt så blir jag nyfiken på dessa lärare.

Vilka var dessa mina kollegor? Vad gjorde de, alternativt vad underlät de att göra för sina elever?

Är det tillgång till eller avsaknad av inspiration och ledning som avgör hur vi handlar i avgörande ögonblick?

Om det bor en potentiell syndikalist eller stureplansmördare i alla oss människor hoppas och tror jag att det finns mer av den förra än den senare i mig. Tacksam är jag också för att mina levnadvilkor givit mig verktyg att bejaka den ena och förstå skillnaden mellan de två. Jag hoppas också jag kan förmedla något av detta till mina elever.

Det är åtminstone min ambition.

2 reaktioner till “Sydafrika, Indien och Stureplan

Kommentarer är stängda.