Erin Brockovich

Falun har en tusenårig historia av dålig miljö.

Få ställen i världen torde ha en så genuint långvarig historia av föroreningar. Sedan 1000-talet har Falun varit ett industriellt centrum och miljön har blivit därefter. Vatten och grönska har varit förgiftade.

Ett av de mest giftiga platserna är ett område precis vid Södra Skolan där man tidigare impregnerade telefonstolpar och järnvägssyllar med allsköns gifter, bland annat arsenik.

Man valde den platsen för att lokalisera stadens BB och sedermera en låg- och mellanstadieskola. Där bland annat jag gick i skolan.

Sjön Tisken torde vara så genomsyrad av århundraden av dumpning av tungmetaller att om man börjar gräva så förgiftar man hela Runn med tillhörande sjösystem för överskådlig tid.

För att inte tala om kostnaden av ett sådant projekt.

På 70-talet löddrade det i Varpan och Faluån av utsläpp från Grycksbo pappersbruk men man har sedan dess genomfört omfattande saneringar. Jag äter dock inte fisk eller kräftor från Runn eller Varpan. Så är det bara.

Hur är det i dag, har det blivit bättre? Tyvärr inte. Falun har sämst luft i landet jämförelsevis, helt i paritet med innerstäderna i Stockholm och Göteborg.

Staden ligger i en sorts gryta vilket gör att luftutsläpp inte försvinner så lätt. Än värre blir det när det är kallt eftersom det bildas någon sorts lock-effekt. Jag är inte expert på området men man kan faktiskt iaktta fenomenet om man står utanför stan en tidig morgon.

Man kan då se att röken från höga skorstenar faktiskt rör sig nedåt, som en direkt effekt av ”locket på grytan”.

En faktor i sammanhanget är en motorled, Hanröleden, som går igenom den centrala delen av stan. Avgaserna från den tungt trafikerade leden har ingenstans att ta vägen.

Jag vet inte hur många invånare som känner till att det sitter en mätare på rådhuset. När den når ett kritiskt värde går man ut och varnar medborgarna att nu är det direkt hälsovådligt att vistas i centrala Falun.

Här är jag alltså född, uppvuxen och här bor jag. Liksom mina barn. Det känns som detta möjligen kommer att prägla mig i mitt politiska arbete här i stan. Kanske borde man bli Faluns svar på Erin Brockovich. I nuläget nöjer jag mig med att konstatera två saker.

1.Dalarnas landsting, det vill säga sjukhuset i Falun, har landets längsta köer till specialistvård.

2. Den röd-gröna majoriteten vill bussa ett helt högstadiums elever till en annan skola eftersom den befintliga är för dyr att renovera. Det skulle innebära rätt mycket mer bussning.

Nu är det ju inte enbart de röd-grönas fel att skolans underhåll är eftersatt men man kan ju tycka att det är lite konstigt att ett miljöparti väljer den lösningen.

Den som överlever får se.