Välkommen till Utopia!

Så här i juletid kan man fundera lite över kvinnors och mäns möjligheter till försörjning.

Står man på ICA mitt i julhetsen så kan man, om man tjuvkikar lite i olika människors kundvagnar, se vilka som har och vilka som inte har råd med de fina varorna.

Lika lön för lika arbete är viktigt för att uppnå ett jämställt samhälle.

Vi tycker själva att vi i Sverige är väldigt jämställda internationellt sett men faktum är att vi har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad. Genom att stimulera konkurrens kring arbeten och bryta upp statliga och kommunala monopol kan man göra arbetsmarknaden mer jämställd.

Jag har tidigare föreslagit kommunala friskolor i mindre regi i stället för den kolloss på lerfötter exempelvis Falu Gymnasium utgör.

Statusen på kvinnodominerade yrken som vårdarbeten behöver höjas. Man behöver ha en levande diskussion om hinder för kvinnors möjligheter på nationell och kommunal nivå.

Det är fortfarande så att det förekommer att kvinnor får lägre lön än en man för ett likartat arbete. Eller att kvinnor diskrimineras i samband med graviditet. Detta är olagligt. Det är emellertid svårt att komma till rätta med problemen även om man försöker (vilket många förövrigt låter bli att göra av olika skäl).

Sådana fall avgörs i Arbetsdomstolen vars domar inte går att överklaga. Om man i stället avgjorde målen i allmänna domstolar skulle man få en bredare prövning och större rättsäkerhet.

Företag som uppmuntrar pappor att ta ut föräldraledighet och har ett tydligt arbete med jämställdhet i synen på sina anställda vill jag påstå också är lönsammare än deras motsats. De är mer utvecklingsbenägna och framtidsorienterade.

Alla borde, inte minst kvinnor, ha individuella löneförhandlingar utifrån vissa givna ramar. Se människan. Inte könet.

I stället för att marknadsföra en viss kommuns kulturutbud eller fantastiska natur kunde man marknadsföra sig som en jämställd kommun. Jag är övertygad om att det skulle locka dit innevånare och därmed skatteintäkter.