Ny agenda

En viktig väg till jämställdhet går via plånboken.

Hur fördelar vi pengar, makt och inflytande i samhället? Tillgodoser vi lagen om lika lön för lika arbete eller finns det ännu strukturellt diskriminerande sektorer? Jag svarar ja på den frågan. För hur ser löner och karriärmöjligheter ut i kvinnodominerade yrken?

Det handlar egentligen om att värna människors lika villkor och samhällets ekonomiska utveckling och tillväxt. Det är en liberal grundtanke att i en fri marknadsekonomi ges kvinnor och män samma möjlighet till utbildning och arbete tillsammans eller i konkurrens med andra.

I den offentliga sektorn, i mitt fall kommunen, har politiker ett direkt ansvar för löner och arbetsvilkor. Den offentliga sektorn påverkar i stort sett alla människor och finansieras av skattepengar. Jag skulle vilja göra en översyn inom Falu kommun för att se hur jämställdheten ser ut.

En allmän siffra jag stött på säger att ca 25 % av ledamöterna i Sveriges kommunala bolags styrelser är kvinnor.

Jag säger inte att det måste vara 50-50 ständigt och överallt. Jo, kanske i den bästa av världar. Men den bild som jag ser ger skeppet en tydlig slagsida.

Åtminstone borde man kunna kräva att kommunen öppet redovisar statistik över hur det ser ut i Falun. Och att eventuella jämställdhetsplaner tar sin utgångspunkt i detta.

Det handlar om att göra jämställdhetsarbetet tydligt och konkret. Uppnått resultat jämförs mot målsättningarna, ganska basic egentligen.

Där det inte fungerar, där arbetsvillkoren och lönerna ser dåliga ut i en jämförelse, är det ofta kvinnodominerade arbetsplatser det handlar om. Här har man ett tydligt mönster att bryta och mål att arbeta emot.

Vad vill jag? Jo, jag vill lyfta upp jämställdheten på en agenda nära mig, helt enkelt.