SD tar ton

SD gillar flyktingar och kvinnor för det har de sagt.

Följande har det lokala SD producerat. Eftersom jag skrivit några insändare i ämnet känner jag mig lite som en måltavla och publicerar det hela på min blogg. Jag har kastat handsken och SD har svarat – kraftfullt.

Jag vill även passa på och tacka för undervisningsmaterialet

Se nedan.

_____________________________________

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I FALUN

Motion angående anordnande av en lokal Internationell mansdag

mannen har under en allt för lång tid utsatts för en nedlåtande och i vissa avseenden direkt kränkande behandling av inte bara kvinnor utan även män som av olika skäl vill främja sig från den roll som en helt vanlig man påtvingas av sin omgivning.

Ingen kan väl förneka att hela vårt moderna samhälle är en produkt av mannens ypperliga förmåga att till kreativt tänkande och enorma potential med avseende på solidaritet och samarbetsvilja.

Trots detta har en alltför högröstad osann mobb under dom senaste årtiondena fått driva på en förtals kampanj mot denne man på ett sådant sätt att den positive och fredlige mannen abdikerat och konkurrerats ut av en mer brutal och märklig varelse som egentligen är en biologisk omöjlighet men ändå idag har fått stå modell för allt förmåga småpojkars idealbild om sig själva.

Redan i tidiga år förhindras pojkar att utveckla en sund och för dem positiv manlighet. De hindras att leka på det sätt som torde vara befrämjande för deras naturliga utveckling mot en vuxen ansvarstagande man och de förhindras också i allt för många avseenden att få ha och även uppleva manliga förebilder som får dem att förstå och även vilja vara just en man.

Alldeles försmå pojkar får ta del av en suspekt och abnorm mansvärld som idag har övertagits av våldsidioter, brutala misshandlare och psykiskt sjuka personer son näst intill ohindrade kan förse en ung man med själsligt dödande material i form av filmer, spel och andra upplevelser. Listan kan tyvärr göras allt för lång.

I skolan missgynnas pojkar av en undervisning lämpad för små söta flickor som kan sitta still och skriva handstil med mikroskopiskt små snirkliga bokstäver emmer påtvingas tälja smörknivar som sedan skall slipas med nollnollans sandpapper resten av terminen. Även språkligt utsätts unga män för inlärningshämmande åtgärder vilket gör att de först som äldre lyckas förstå att det finns möjligheter även för dem till förkovring.

Därför yrkar jag på att Falu kommunfullmäktige, i den förhoppningen att man politiskt ska kunna styra upp manlighetsidealet på ett sådant sätt att det gagnar Falu kommuns innevånare på ett tilltalande sätt, stimulerar olika organisationer till att utveckla en Internationell mansdag lokalt ägnad åt att manifestera mannens unika betydelse inte bara historiskt utan även i modern tid. Dagen ska ägnas åt att för små blivande män men också för en del förvånade kvinnor och andra visa upp den mansvärld som få utomstående känner till.

de allra flesta mansdominerade arbetsplatser är stängda, främst på grund av den oerhörda risk det innebär att beträda dem, vilket i sin tur få känner till dem, allra minst unga män. dessa platser kan lyftas ut ocg åskådliggöras för allmänheten och många ögonbryn kommer att höjas i förvåning hur hårt och farligt de allra flesta män arbetar.

det kan också vara av största vikt att lyfta fram att en bred majoritet av vuxna män är fredliga, trevliga vanliga personer som sköter sitt arbete, inte slår sina fruar och solidariskt betalar sin skatt och på så vis bidrar till samhällets fortlevnad. De har aldrig vunnit VM, misshandlar inte varandra i en hockeyrink eller kör rattfulla utan lever ett stillsamt men intressant liv tillsammans med sin familj och sina vänner.

de arbetar alla inom sektorer, bör på tyst en enorm börda på sina ryggar och har utan knot accepterat en tillbakadragen roll. Denna roll kan Falu kommun lyfta dram något, i alla fall en gång per år och då rejält hylla denne varelse så att vi i vårt samhälle kan bryta den negativa trend som med åren vuxit sig allt starkare och till sist blivit en sanning.

Ove Raskopp

En reaktion till “SD tar ton

  1. Klarar inte av att läsa klart texten. Förutom att 90% verkar utgöras felformuleringar och stavfel, säger dess argumentation verkligen ingenting.

Kommentarer är stängda.