Utbildningsnivå

Undersökningar visar att kvinnors utbildningsnivå påverkar deras barns val och resultat i skolan i högre utsträckning än mäns utbildningsnivå.

Den bilden bekräftas för mig när vi väljer skolform för vår äldsta dotter. Hon ska gå i Söderbaumska skolan, en av landets bästa resultatsmässigt. Men det är glest med invandrare eller barn från mindre bemedlade hem än vårt på den skolan.

Kommunens hälsoundersökning visar, vilket väl gäller även riket i stort, att kvinnor lever längre än män men också att de är mer sjukskrivna än män. Dessutom är det fler kvinnor än män som försöker begå självmord medan männen är mer framgånsgrika i sina försök.

Man ser även att sjukskrivning också hänger ihop med utbildningsnivå. Ju lägre utbildning, desto högre sjukfrånvaro.

En av de enskilt största anledningarna till att man inte trivs med sitt arbete beror på chefen. Arbetsledarens påverkan på arbetet är i många fall väldigt viktig. Ser hen dig? Uppskattar hen dig? Får du en seriös återkoppling på vad du gör? Är hen rättvis?

Om vi antar att det finns fler män i ledande position än kvinnor, att männen har högre lön och är mer framgångsrika i sin karriär oavsett yrke, vad gör vi då med statistiken ovan?

Någon…?