Etik och moral

Ibland blir man förvånad. Det är roligt att bli det mitt i en rutin.

En gång hade jag delat ut en fri uppgift i skolan kring ämnesområdet Etik och Moral. Eleverna skulle lära sig att se ett etiskt dilemma ur flera perspektiv och de skulle använda sig av de olika etiska teorierna som finns. Sedan skulle de avsluta det hela med ett eget resonemang. En ganska ordinär skoluppgift, helt enkelt.

Två flickor hade valt att diskutera det något känsliga ämnet Sex före äktenskapet eller ej.

De gjorde vad som förväntades och tog även upp vad de olika världsreligionerna hade att säga i frågan. Så långt inga konstigheter. Det som förvånade mig var deras avslutande resonemang.

Tesen de drev, mycket skickligt faktiskt, var att det fanns en poäng, som inte har med Gud att göra, till varför man kan vänta med sex tills man är vuxen.

Problemet de här flickorna såg var att barn i dagens samhälle slutar vara barn alldeles för tidigt. För fort blir de av med sin oskuldsfullhet. Tidig sexuell aktivitet, genom webcams, internet med mera, kan i värsta fall leda till att man gör saker man vare sig vill eller förstår.

Könssjukdomar, övergrepp och olagligheter, oönskade graviditeter i tidig ålder, oönskade aborter i tidig ålder. Med mera.

Detta, på grund av brist av information och avsaknad av vägledning och upplysning, får förstås en stor inverkan på unga pojkars och flickors fortsatta liv sammanfattades redovisningen.

Jag vet inte vad jag förväntat mig: att alla svenska gymnasieungdomar är för fri sex och att de som inte är det kommer från religiösa hem? Fy, magistern, så fördomsfullt, sa jag till mig själv efteråt.

Redovisningen var även intressant för att eleverna hämtade innehållet i redovisningen från sin egen vardag. De var själva danstränare för barn och hade reagerat på hur vissa barn talar, klär och sminkar sig.

Länge funderade jag över redovisningen. Fortfarande funderar jag över den.

Jag tänker på hur ska jag skydda mina barn.

Eller hur ska jag hantera detta som lärare.