Anteckningar 21/9

I går på socialnämnden fick jag en kommentar på min insändare i FK om omhändertagna barn.

I fikapausen kom en från de rödgröna fram och sa att hon gillade det jag skrivit men att jag inte nämnt att oppositionen ville sänka ännu mer än dem.

Jag vet inte om det stämmer, men jag tror inte vi i FP påverkat det så mycket. Hade jag vetat om detta sakförhållande hade jag tagit med det, även om jag anser att de som har makten som ska granskas.

Annars informerades vi om Kvinnojourens arbete. Under mars-december förra året sökte 83 kvinnor hjälp och hittills i år 65 stycken. Kommunerna Falun och Borlänge vill stärka utsatta kvinnors situation och utökar resurserna för skyddat boende.

Det kan vara svårt för utsatta kvinnor att hitta hemsidan så man arbetar på att göra den lättare att hitta, färre klick. Jag konstaterar att kontroll över tekniken är en härskarteknik.

Man hittar lösningar som innebär att journumret inte syns på telefonräkningen och att man inte kan se hemsidan i webbhistoriken. Jag förslog att ordna studiecirklar och utbildningar, kanske ha internetkaffer, för dessa kvinnor.

Jag har aldrig träffat en man jag inte varit rädd för. Ett starkt citat från en okänd.

Vi uppmanades av ordföranden att föra med oss behovet av kvinnofridsresurser på olika plan till våra olika partier inför budgetsamtalen. Jag har redan gjort så och dessutom engagerat Göran Rosengren, enhetschef på socialtjänsten, att föredra i ämnet Våld i nära relationer den 7/11. Alla välkomnades.

Jag föreslog att man skulle tillsätta en koordinator eller dylikt att se över hur helhetsbilden ser ut i kommunens arbete kring kvinnofrid. Hur används resurserna? Gör vi dubbelt arbete? Nämndens ordförande nappade och gav det i uppdrag till en av ekonomerna.

Jag konstaterar att jag ville anmäla mig till kurser i ämnet på Högskolan Dalarna. De anordnar kostnadsfria kurser i kvinnofridsfrågor till kommunal- och landstingspersonal. Gymnasiechefen lät förstå att sådan verksamhet inte ryms inom ramen för ökad måluppfyllelse. Hur tänker du nu, undrade jag.

Socialnämnden saknar åtminstone 6 miljoner för sin budget innevarande budgetår.

Någon har startat ett projekt som heter Varför gör de inte vad vi säger. Oklart vad det var men jag blev attraherad.

Nio kommunala skolor har startat i Stockholm i år. Intressant utveckling.

Per Ahlmark verkar få lite upprättelse i dagens DN. Intressant läsning om den gamle FP-ledaren.

Jag instämmer i oppositionens kritik av regeringen i Palestina-frågan. Jag ska förkovra mig i ämnet.

Dagen avslutades med att jag sjöng Brahms requiem tillsammans med kommunens skolchef och 125 andra människor. Han sjunger baryton. Med detta fritidsintresse kan han väl inte misslyckas i sitt allmänna uppdrag, eller?