Potatisgris

Det finns en ökad hotbild mot Sverigedemokraternas riksdagsledamöter. Detta innebär att polisen i större utsträckning måste agera livvakter åt dessa. Exempelvis när de vill gå på krogen.

Påfallande ofta händer saker på krogen, och när någon uppretad kroggäst vill spöa de aktuelle sverigedemokraten måste livvakterna gripa in och försvara vederbörande.

Det framstår då som om ordningsmakten försvarar SD. Och så försvagas tilltron till såväl demokrati som polis.

Att många poliser tycker det känns illa att försvara sverigedemokrater kan man lätt tänka sig. Att dessutom göra det i ett krogbråk gör knappast saken bättre.

Men så ser det ut – våra folkvalda måste försvaras. Dessutom medför den ökade hotbilden att flera av dom måste bo i ”säkra”, alltså skyddade, lägenheter. Detta blir kostsamt.

Det finns många delproblem i det här. Varför ska polisen sköta sådant som ordningsvakter normalt sköter? Om vi ställer högre krav på våra folkvalda – kan vi även ställa högre krav på oss andra i samhället i vår inställning till demokratin?

Den är väl tänkt att fungera utan våld och hot, men så ser inte verkligheten ut. Den har egentligen aldrig sett ut så.

Som det verkar håller SD på att upplösa sig självt. I dagens SvD kan man läsa att över 20 ledamöter har lämnat partiet för att bli politiska vildar. Man vittnar om toppstyrning och partipiska som viner hårt över oppositionella inom partiet. (Där finns en likhet med Vänsterpartiet, som inte heller alltid gillar avvikande uppfattningar inom partiet).

Massmördaren i Norges försvarsadvokat har upprepade gånger fått frågan hur han kan försvara en sådan person, en människa som är motståndare till demokrati, en massmördare.

Advokaten menar att det är just i sådana ögonblick, när demokratins yttersta principer prövas, det är just då det är som viktigast att den fungerar.

Tills Sverigedemokraterna har upplöst sig som parti måste vi dock fortsätta skydda deras riksdagsledamöter. Åtminstone så länge det finns en förhöjd hotbild.

Vill tillräckligt många ha ett parti vars företrädare beter sig som SD:s ledamöter gör så är det bara att gilla läget. Annars får vi byta statsskick.