Go Cart

Jag har just haft medarbetarsamtal med min chef.
Ett bra samtal, professionellt och relevant. Inte minst i offentlig sektor funkar inte alltid det där. Var är vi och vart är vi på väg?
Det är inte bra för en organisation att ha missnöje bland personalen. Blir man sedd, hörd och upplever man att man får tycka till kring sitt arbete?Det är skillnad på att ha inflytande och att få bestämma. Egentligen är det förra mer bekvämt på många sätt. Men det är viktigt att ha en känsla av sammanhang, att känna att man fyller en roll och att man betyder något.

Dessa faktorer är avgörande för människors hälsa. Det har också visat sig att chefen, eller ledaren, är den främsta trivselfaktorn alternativt källa till missnöje bland personalen på olika arbetsplatser.

Personalkontoret i Falun har försökt beräkna vad missnöjd personal kostar. Säkert har fler instanser, inte minst inom den privata sektorn, också gjort så. Deras resultat visar att om en grupp på 3-4 personer ägnar en timme per dag åt att snacka skit, gnälla och så vidare, kostar detta företaget 800 000 kr per år.
Jag vet inte hur man kommit fram till denna summa och man får minnas att statistik och siffror alltid sätts i ett sammanhang (i det här fallet arbetsgivarens). Men ändå, det ligger något i det.
Hur kan skolan fortfarande existera, kan man då också lite syrligt fundera över.
Låt oss bowla! Eller åka Go cart! Teambilda!
Sen är det lugnt. Undersökningar visar dock att sådana övningar inte hjälper ett dyft om man inte kopplar på syfte, medvetenhet och ett tydligt teoretiskt perspektiv kring vad vi vill uppnå för utveckling i just den här gruppen.
Annars kan jag rekommendera bonden ute på Tunaslätten som upplät sin bondgård till herrar i kostym att teambilda på. Att köra tunga maskiner fungerade kanske mer som terapi än teambildning, men ändå. Kul idé.
Själv känner jag mig i dag sedd, respekterad och lyssnad på. Med lätta steg går jag ut till eleverna.