U 137

Den 27:e oktober 1981 upptäcktes den sovjetiska U-båten U 137 (eller som den egentligen hette: S-363) uppe på ett grund vid Torumskär vid inloppet Gåsefjorden strax utanför Karlskrona.

Den sovjetiska förklaringen, att båten hade manuvrerat fel, var det inte många som trodde på. Man såg grundstötningen som ett bevis för en omfattande sovjetisk undervattensverksamhet i svenska farvatten.

I dag går meningarna i sär. Vissa debattörer anser att kränkningen snarare berodde på inkompetens och undermålig teknisk utrustning än en medveten aggression. Andra anser att kränkningen var medveten och ett led i en rad illegala aktiviteter mot Sverige.

Det sistnämnda är en slutsats som stöds av den senaste ubåtskommissionen.

I en intervju som gjordes 2006 med båtens politiske officer, Vasilij Besedin, framkommer en delvis ny bild.

Han menar att U-båten hade två fungerande navigationssystem, en mycket välutbildad besättning och att befälhavaren Gusjtin var en av de bästa i dn sovjetiska flottan. Dessutom fanns en stabschef, Josef Avsukjevitj, ombord för att ge råd i farliga situationer.

Besedins förklaring till grundstötningen är att styrmannen gjorde fel i sina beräkningar och följden blev en stor felnavigering. Han bekräftar att det fanns kärnvapen ombord och att besättningen var beredd att spränga båten om svenskarna stormat den.

Sverige lyckades genom både tur och skådespeleri hindra en sovjetisk fritagning av båten. Nära var det också att de sovjetiska sjömännen skjutit mot undersökande svenska soldater.

Detta är ett av få tillfällen i modern svensk historia när en svensk statsminister, Torbjörn Fälldin, fått avge en tämligen kärv order till försvarsmakten: Håll gränsen. Den ordern kunde lett till krig.
SvD hade en artikelserie i ämnet för ett tag sedan, om någon är intresserad.
Jag är pacifist. Men jag anser också att det är viktigt med ett internationellt samarbete och samsyn för att kunna vara trovärdig pacifist. Därför, bland annat, tror och hoppas jag på EU:s fortsatta levnad och utveckling.

En reaktion till “U 137

Kommentarer är stängda.