FDR

Vi ser att det är något konstigt med världen.Den håller på att förändras, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Obama har inte infriat förväntningarna och USA håller på att gå åt fanders.

Obama försöker nu visa var hans kommande valkampanj kommer att handla om: jämlikhet. Det är tydligen inte något gångbart budskap i USA, det märkliga land. Forskning visar att jämställda länder har en ökad utveckling på många områden, inte mist det ekonomiska.

Själv tänker jag att det nästan är kusligt hur historien upprepar sig. Ännu kusligare är vår oförmåga att lära oss av misstagen.
Efter Den Stora Börskraschen, känd som Depressionen, lanserade den nyvalde presidenten Franklin Delano Roosevelt sin berömda New Deal för att få ordning på den amerikanska ekonomin.
Han lyckades förvisso. Men först krävdes andra världskriget, med allt vad det innebar, för att världen skulle komma på fötter igen.
Jag bifogar en del av Roosevelts installationstal från 1933:
Penningväxlarna har flytt från sina högsäten i vår civilisations tempel. Vi kan nu återuppbygga templet till sin forna glans. Hur vi lyckas med återuppbyggnaden avgörs av i vilken utsträckning vi klarar att lita trävan efter mänskliga värden snarare än ekonomiska vinster. Glädje går inte att finna i själva innehavet av pengar, det finns lyckan av att åstadkomma, i spänningen som vilar i den kreativa ansträngningen. Glädjen i och värdet av arbetet får inte försvinna i den galna jakten på kortsiktiga vinster.