Ett lokalt förslag

Jag har tidigare uttryckt viss skepticism mot hur kommunen styrs.Egentligen är det väl samma sak som att skälla vår lokala demokrati som den just nu är utformad. Ska kommunens styrelse bestå av ett tvärsnitt ur befolkningen får vi ta det vi får. Aldrig blir det så tydligt som i skolans värld.

Jag är fullt nöjd med att vara ersättare i en nämnd. Som ersättare har man inte så mycket ansvar, nämligen. Att vara ordinarie skulle innebära en tyngd åt mitt samvete inför varje beslut som jag inte tror jag skulle mäkta med just nu. Människor drabbas i slutändan av politikernas beslut. Vilka krav ställer det på dessa politiker?
När det är dags för viktiga beslut lyssnar jag i första hand på tjänstemännen som har fackkunskap. Därefter förankrar jag frågeställningen i min egen ideologi och samvete. Vid behov rådfrågar jag någon annan i partiet. Allianskollegorna, eller vad jag nu ska kalla dem, struntar jag i. De är trevliga vid fikat. Precis som de rödgröna, förövrigt.
Jag antar att allt detta landar i frågeställningen: ska vi ha tjänstemannastyre eller en politiskt styrd organisation? Eller bör vi kanske utbilda våra folkvalda (har vi råd med det?), i större utsträckning?
Jag föreslår en tredje väg.Kommunstyrelsen och fullmäktige väljs framledes av medborgarna på samma premisser som nu. Och eftersom det är där större frågor avgörs kanske man kan skrota alla andra nämnder. Skolnämnden, exempelvis, har i Falun ungefär en miljard i budget. Ser man på alla virriga beslut som fattats de senaste åren inser man att resurserna kunde användas bättre.

Fastställ i kommunstyrelse/fullmäktige vilka yttre ramar som ska gälla, med budget, byggnader etc. Låt sedan en arbetsgrupp bestående av pedagoger, skolledare, grund/gymnasie – och skolchef föräldrar, ungdomar och några politiker arbeta med de frågor skolnämnden normalt sköter. Denna grupp kommer med förslag på lösningar och åtgärder till kommunstyrelse/fullmäktige som i sin tur bearbetar och verkställer beslutet.
Vi slösar massor med skattepengar på dåligt underbyggda beslut, politiskt tjafs av och mellan tjänstemän och politiker vilka ofta är skrämmande dåligt insatta i den verksamhet de beslutar om. En grupp av detta slag jag nämner ovan skulle lättare kunna arbeta fram långsiktig plan för att åtgärda olika brister, förbättra resultat och utveckla och anpassa olika pedagogiska former att göra Falun till en bra och attraktiv skolkommun.
Vi borde i vilket fall ganska lätt kunna enas om att nuvarande system misslyckats härvidlag.

En reaktion till “Ett lokalt förslag

Kommentarer är stängda.