Bra/dåligt

Allt är så lättillgängligt i den rika världen och vi flyttar hela tiden gränserna. Och när vi flyttar på dessa ändrar vi våra normer. Ibland är det bra, exempelvis synen på homosexualitet, ibland dåligt.

TV3:s olika ”dokumentärer” om barnuppfostran, tjockisar som måste bli smala och swingerspar tycker jag är dåligt. Observera att jag inte säger att det ÄR dåligt, bara att JAG tycker så. Skyltdockor som man ser revbenen på genom klänningstyget är också dåligt, anser jag.
Sverige är inte jämställt. Kvinnor har inte samma chans i arbetslivet som män. Kvinnor är mer utsatta, tjänar mindre och får ta ett större ansvar för hem och barn. Detta är inte heller så bra, tycker jag. Fast jag tror inte vi vill ha ett jämställt land, vi orkar inte, vi är inte villiga att betala priset. Annars skulle vi väl göra något bra istället för att vara likgiltiga.
Vad är bra då, gnäll-Adolphson?
Tja, det är mycket som är bra. Jag är en positiv människa.
Bra är exempelvis att vara öppen för genusperspektiv.
Bra är att vilja utmana sina uppfattningar och sig själv då och då.
Bra vore att diskutera könsmönster/roller på arbetsplatser och i skolan på ett mer genomtänkt sätt. Här tror jag en statlig skola skulle ha större framgång varför jag ser ännu ett skäl till ett återförstatligande.
Bra vore att se könsmönster mer strukturellt och inte enbart  reducera problematiken till individen.
Ensam är svag.
Bra vore att än mer aktivt stödja särskilt utsatta kvinnor som invandare, handikappade och ensamstående. En sådan enkel åtgärd som nattdagis, eller dagis på hjul (särskilt i glesbygden) skulle sannolikt få stor påverkan på vissa människors liv.
Bra vore att på olika sätt stimulera männen att ta ut en större del av föräldraförsäkringen.
Bra vore att inte förneka att kvinnor är våldsutsatta i miljöer där män oftast är trygga, eller att det är män som är förövarna, eller att Sverige 2012 inte ger kvinnor och män samma möjligheter och inte heller i lika hög grad som med männen tillgodoser deras demokratiska rättigheter.
Bra vore att i stället för ägna sig åt denna förnekelse av omständigheter ställa sig upp och säga att man fortsättningsvis vill ha samhället bibehållet på detta sätt. Det vore mer rakryggat och ärligt.
För öppenhet och ärlighet är bra saker det med.
I Sverige dödas i medeltal 20 kvinnor per år av någon närstående. Med ”närstående” avses i allmänhet någon som hade en kärleksrelation med offret.

Det är dåligt, tycker jag.