Falumania 15/4

Jag säger ännu en (avslutande) sak om den i Sverige mycket ovanliga åtgärden att skrota en politisk nämnd.

I Falun vill alltså (S) och (M) lägga ner skolnämnden och ersätta den med ett utskott under kommunstyrelsen. Beslutet togs i torsdags. Läs mer om det här.

Jag, Svante Parsjö och Åsa Nilser resonerade lite om saken innan omröstningen och ungefär så här går våra tankar. Åsa har förövrigt suttit i den nämnd som alltså nu avskaffats.

Orsaken till beslutet påstås vara budgetunderskottet. Men alla vet att den verkliga orsaken är en konflikt inom den rödgröna (spruckna) majoriteten.

I det nya utskottet, som ska leda skolan, tänker sig (S) och (M) att det ska vara 5 ledamöter. I nuvarande skolnämnd är det 13 + 13 ersättare. Det innebär att ett antal partier som faluborna valt in i kommunfullmäktige utestängs från insyn och inflytande i de viktiga skolfrågorna.

60 % av väljarna i Falun har röstat på (S) och (M). Dessa två partier får nu 100 % kontroll över skolfrågorna. Det tycker inte vi är att respektera demokratin. Genom detta förfarande visar man knappast större respekt för valresultatet än (V)-ordföranden som vägrade avgå.

Det är heller inte att respektera den demokratiska principen att sammansättningen i kommunfullmäktige också ska avspeglas i nämndernas sammansättning.

Skolan handlar om utbildning. Skolan handlar i Falun om ca 11 000 barn och unga. Det rör sig i storleksordningen om 1,2 miljarder kronor. Skolan är en för viktig fråga att göras till en angelägenhet för ett fåtal och att utestänga andra demokratiskt valda partier ifrån.

Demokrati handlar också om respekt för minoriteter. De ska ha insyn och representeras precis som majoriteten.

Det verkar för oss i (FP) att (S) och (M) aktivt verkar för att centrera makten över skolan till ett fåtal personer. Demokrati handlar om insyn, delaktighet och att så många röster som möjligt ska höras.

Grundtanken i kommunallagen är att nämnderna ska avspegla sammansättningen i fullmäktige men kommunerna har stor frihet att utforma sina olika nämnder och utskott. Just nu missbrukar (S) och (M) i Falun den friheten genom att skapa så små nämnder som möjligt för att kunna utestänga andra partier.

Det kommande skolutskottet liknar närmast ett intim herrklubb där du ska vara kompis med lila laget, alltså Rosén och Gahnshag, för att få tillträde. Så få är platserna.

Detta är inte en skolnämnd. När jag pratade med Svante om saken sa han lite uppgivet att vi får väl kalla det för ”lila klubben”. Han avslutade samtalet med att konstatera att det här inte alls känns bra.

Jag håller med honom.