Hoppas Vintergatan är liberal

I Syren pågår som bekant ett blodigt krig.

Sådana blodiga krig sätter igång flyktingströmmar. Och i sådana lägen blir den stora frågan: hur solidariska är vi i Sverige?

Jag håller inte med SD. Man kan inte stänga dörren mot omvärlden och låsa den. Problemet blir alltså tudelat: förutom att ta debatten med SD måste vi även ha en politik som integrerar de flyktingar som kommer hit. Nyckeln går, i båda fallen faktiskt, via språk och arbete.

(FP) blev hånat när vi väckte frågan om språkkrav för invandrare. Som jag ser det var mitt parti inte så bra på att kommunicera en i övrigt god liberal idé.

Det hänger liksom ihop: Språkkunskaper är basen för allt. Sedan följer övrig utbildning och kompetens. Besitter man dessa egenskaper är de viktigaste grundförutsättningarna uppfyllda för att nå ett arbete. Konsekvens: integration. Tillvaratagande av människors möjligheter. Skatteintäkter.

Alltså en framtid för samhälle och individ.

Det finns anledning att vara självkritisk för regeringen. Men det finns även anledning för oppositionen att se sig i spegeln.

Jag tror att Dalarna är en utmärkt plats för invandrare att finna sig tillrätta. Vi har i landskapet en historia av utvandring, invandring, entreprenörskap och utveckling. Och rent logiskt hänger det ihop: man invandrar till Sverige. Man utvandrar ifrån Dalarna. Alltså måste vi ta emot människor om vi ska överleva.

Jag, för min del, drömmer om ett Dalarna som tar täten ifråga om integration. Jag tror, som sagt, Dalarnas framtid ligger i invandringen. Om vi kan ta tillvara de invandrades resurser och ge dem möjligheter att lyckas går vi en ljus framtid till mötes.

Jag tror att ökad liberalisering i samhällsfrågorna leder till ökad välfärd. Jag ser liberalisering som ett måste för att Dalarna ska bli ett home of the free and the brave. Ett landskap of opportunities, för att låta lite amerikansk.

Hur?

– Vi måste ta vår utgångspunkt i individen. Inte enbart i kollektivet. Redan där har vi tagit avstånd från både extremhögerns och vänsterns stereotypa människosyn.

– Vi måste sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga och invandrare. Exempelvis genom en större lönespridning. Men det finns även fler exempel på hur man kan göra. Svenskt näringsliv förespråkar en liberalisering i Lagen om anställningsskydd. (Detta är värd en egen bloggpost längre fram eftersom vänstern blir högröda i ansiktet och ser dylika tankegångar som det yttersta tecknet på liberalernas ondska).

– Språk, utbildning och företagsvänlighet.

– Jämställda löner och jämställda föräldraledigheter.

– Statlig skola.

Och varför är (FP), men ytterst socialliberalismen, nyckeln till framtiden i sammanhanget? Jo:

– (SD) och (V) vill genom utträdet ur EU införa handelshinder. De är emot globalisering (för båda dessa partier tycks globalisering vara ett skällsord) och marknadsekonomi. Detta försvårar integration och flyktingmottagande.

– Vägen framåt är heller inte att beskatta allt som rör sig vilket tycks vara (MP):s melodi.

(FP)s: paroll har efter valet varit Stolta men inte nöjda. Det tror tusan det. Själv tror jag allt hänger ihop. Om ni, här i länet, gör mig till riksdagsledamot ska jag, lovar jag härmed högtidligen, skriva två motioner.

Den första ska handla om en studieresa för Jimmie Åkesson till Afrika där 6 av världens 10 snabbast ekonomiskt växande länder nu finns. Han ska examineras i frågeställningen hur människor i en mångfald kan göra hans egen värld till en bättre plats.

Den andra ska handla om en studieresa för Jonas Sjöstedt till Fagersta där hans parti har egen majoritet. Jonas examineringsuppgift handlar om vad vänstern gör där som är så uppskattat hos väljarna?

Nåja. Kretsloppen fortsätter och Golfströmmen likaså. Om nu inte mänskligheten skevar ur alldeles och jorden kolliderar med ett jättestort rymdskrot och vi alla blir flyktingar i universum. Om så sker hoppas jag den planet jag flyr till är liberal så jag lättare kan integrera mig i min nya intergalaxiska tillvaro.