KF dec 2014

Mitt tredje möte i KF var mer av traditionell karaktär. Mötet påbörjades tidigt – redan 10.15 – för att man skulle hinna med julbordet på kvällen. Ett julbord, vilket särskilt underströks, bekostades av  ledamöterna själva.

Beslutades om 4% höjning av avgifterna för hushållens avfallshantering. Falun ligger bra till enligt den riksräckande mätning som lite poetiskt kallas Nils Holgersson. Ur ett fågelperspektiv (!) är vår miljöstation finfin.

MP förstår inte riktigt – verkar det – att en kommun inte kan besluta om vad som helst. I en specifik fråga fick de dessutom medhåll av SD. Är MP därför främlingsfientligt? Nej, just ja. Så går det inte att resonera.

Diskussion uppstod kring kommunens nya kommunikationspolicy och varumärkesplattform. Svante (vår gruppledare) initierade en debatt som resulterade i att majoriteten fick backning.

Och det var bra för det var ett märkligt dokument/underlag för beslut som förelåg. En kommun är inte ett företag och kan inte enkelt prata varumärke på samma sätt. Och en kommunikationsform berör tusentals människor och kostar massor.

Att man inte gör ett bättre förarbete, tänker jag förundrat. Och även majoriteten var splittrad.

Joakim Storck, C, åkallade den store Tage (Danielsson) i ett sammanfattande citat: Utan tvivel är man inte klok. 

Sedan blev det prisdags! Ordföranden satte på sig kommunens borgmästarsmycke och delade ut flera priser där kommunens Kulturpris gick till min gamla kör – Falu Kammarkör och miljöpriset till mina kollegor och elever på NV.

Kommunens mångfaldsstipendium (undrar vad SD tycker om det) gick till Rädda Barnen för deras idoga arbete med läxhjälp.

SSU:s Sofie Eriksson läxade upp KF eftersom partierna inte är jämställda. Det har förvisso rätt i men jag tror man kommer längre med en mindre aggressiv ton.

Sedan följde en lång debatt om mer medel till en kulturskola där majoritetens argument gick ut på att det vore pinsamt att inte bevilja detta samma dag vi delar ut ett kulturpris. Sedan en retorisk fråga om vad vi hoppades vinna genom att yrka återremiss – igen.

Det kanske är dumt. Men det finns inget som retar mig mer än äldre herrar som talar om för oss andra hur det där med demokrati fungerar. Nu har det hänt lika många gånger som antalet möten jag bevistat i KF.

Så det gick jag upp och sa.

Så här är det: genom att yrka återremiss hoppas någon part vinna mer tid att få  majoriteten att komma fram med ett bättre förslag än det förra.

Vad är det för konstigt med det? Tekniken är lika gammal som demokratin själv.

Åh, denna tröttsamma gubbkultur – be gone! Det måste bli ett slut med att rödgröna farbröder lägger huvudet på sned och talar om hur det går till – det är en ful och förlegad härskarteknik.

Sedan meddelade jag vidare att vi självfallet inte är emot kultur men är oroliga för kommunens skuldsättning. Nu har vi lagt 600 mkr på VM. Ishallen kommer att kosta 60-100 mkr. Sedan har vi badhallen…ja.

 

Faluns investeringar bör inte överstiga 120 mkr per år. Ser någon problemet?

Lång debatt också om lämpligheten om att ställa upp ett JAS-plan på VM. Men där var oenigheten stor (återigen) internt inom S, samt V och MP. Ordföranden hade svårt att få debattörerna att förstå att debatten gällde sponsorsavtalen som helhet och inte specifikt planet i sig.

I avdelningen inget nytt under solen:

V vill inte ha något tillväxtprogram för Falun, säger de.

SD vill säga upp avtalet med Migrationsverket tills antalet lediga lägenheter överensstämmer med antalet flyktingar. Motionen är ännu inte behandlad.

Se där: enkel och oproblematiserad populism från två olika håll.

Håhåjaja.