Smygsåsse (Kungen och jag 3)

Jag är kanske lite dum nu som, återigen, ger mig i kast med Falu-kurirens poltiske redaktör Jens Runnberg.

Jens är skarp i såväl sinne som penna och nog har han fått fart på blaskan. Han är inte nådig mot landstingets politiker eller mot dem av oss som sökt VM på öppen nota. Jag tillhör inte dem. Men man får inget gratis – trots att vi på något sätt tillhör samma sida.

Ingen mannamån – lika för alla. Precis som det ska vara.

Idag var Jens med i självaste studioEtt.

Så nog är jag kanske lite dum som utmanar honom. Men jag har å andra sidan i större delen av mitt liv präglats av att föra Davids kamper mot Goliat. Det är därför jag engagerat mig politiskt.

Jens – du är idag Goliat. Eller så gillar du bara att retas.

För att detta ska bli endast det minsta begripligt för en läsare måste jag berätta att Jens slagit fast att jag är smygsosse. Huruvida det beror på att han har behov att placera människor, politiker, i fack eller är resultatet av en stereotyp världsbild signerad 1980-tal låter jag vara osagt.

Han har också myntat påståenden i stil med jag säger socialliberal så har jag ingenting sagt. Detta tankesätt ligger väl i linje med citat som en folkpartist är en moderat med dåligt samvete.

Jens du har ju nyligen engagerat dig hur man använder begrepp – så som att kalla SD för fascister. Låt mig nu diskutera begreppet liberal. 

Det räcker liksom inte längre att bara kalla sig liberal. Jag, och många med mig, kallar mig socialliberal. Detta är också FP officiellt numera. Eller igen, kanske jag bör tillägga. Efter en utflykt mot nyliberala banor via Lars Lejonborg och även Björklund är vi åter ett mer socialliberalt parti.

Jag citerar ingressen på denna hemsida under fliken Värderingar. Där ser man ju vad jag lägger i begreppet socialliberal.

Jag utgår, i mötet med andra människor och i mitt politiska synsätt, från att varje individ har rätt till så många friheter som är förenligt med att alla människor har möjlighet att nå dessa friheter. När det inte är så måste samhället hjälpa till. Vi måste tänka på dem som på olika sätt inte kan nå självförverkligande. Alla måste ha möjlighet att utvecklas och nå olika samhällspositioner eller yrken. Därför måste vi vara uppmärksamma på diskriminering och orättvisor i samhället. Med rätt stöd och uppmuntran är jag övertygad om att varje individ kan nå hur långt som helst.

Det är inte svårt att förstå vad som avses med begreppet socialliberal. Jag antar att du läst tidningsmannen Herbert Tingstens memoarer. Rent politiskt är socialliberalismen FP:s historiskt bärande ideologi som vi grundat vår politik på.

Min släkt var ”Ohlinare” bland en tjock flod socialister i det övriga samhället. Bertil Ohlin (som jag inte personligen upplevt men läst mycket om) och Bengt Westerberg (som är anledningen till att jag själv blev folkpartist) är exempel på socialliberaler.

Mot detta står nyliberalismen. Enkelt uttryckt vill man ha så lite inblandning från staten som möjligt och man litar blint på att marknaden ska lösa alla samhällets problem. Om individen vill inneha vapen eller bruka droger är detta upp till individen själv.

Det är nog sant att jag står närmare S än någon form av nyliberala eller konservativa tankar. Men jag kunde aldrig bli socialdemokrat. Det enda parti jag någon gång snuddat vid i tanken att byta till är C.

Så när du, Jens, säger att det är ett bekymmer för mig att C är mer liberalt än FP förstår jag inte vad du menar.

Menar du måhända att C är mer nyliberalt? Menar du att jag inte förstått vad liberalism är och behöver upplysas av exempelvis dig?

Inte vill jag å min sida upplysa dig om något men det tycks mig som du inte riktigt har förstått begreppet socialliberal. Läs gärna på – Tingsten exempelvis.

Jag, för min del, vilar trygg i min partitillhörighet. Därvidlag är jag konservativ om du förstår hur jag menar.

Men hur är det med dig? Du gör ofta ett nummer av din och tidningens oberoende status. Det är vackert så men för mig framstår du ofta nyliberal. Men jag är inte säker så därför kallar jag dig inte saker jag inte är säker på att du är eller skulle tycka om.

Gott nytt år!

Relaterade blogginlägg

Bertil Ohlin

Kungen och jag

Kungen och jag del 2

Min inställning till VM