KF 12/2 2015

Årets första möte i fullmäktige blev ett pratigt möte.

Det tog lite fart när SD:s motion om att halvera invandringen – de vill (håhåjaja) säga upp avtalet med Migrationsverket.

(Husdjursfettman ökar tydligen. Men inte ska vi ta emot flyktingar, inte. Slutsatsen måste bli att SD gillar feta djur men inte smala människor…i Sverige).

Gruppledarens anförande i frågan var bedrövligt. Dåligt framfört och riktigt, riktigt obehagligt. Alla partier i fullmäktige uttalade sitt ogillande på olika sätt.

SD representeras alltså lokalt av en rädd äldre herre som står och svamlar om att vi måste ta hand om flyktingarna och att vi därför inte kan ta emot fler än antalet tillgängliga bostäder i kommunen.

Annars kan vi få en massa smågetton här och där i stan, trodde han.

I mitt anförande började jag med att ta upp en felsägning från en tidigare kommentar: jag yrkade avfall över SD. Sen sa jag: förlåt. Avslag på motionen menar jag. Jag avslutade med att meddela att jag kommer att yrka avslag på alla motioner från SD.

Inte så moget – men ibland är det svårt att låta bli.

Att jag genom uttalande av denna typ övertolkar min egen betydelse är lika oviktigt som vanligt härvidlag.

Jag undrade vidare hur SD kan prata om ”rimlig nivå” utan att komma in på människovärde. Nu tror jag dock inte att man kan komma till samsyn med SD genom argument.

Jag gillar samtidigt att vara lite magistermässig med SD. Så jag berättade för kammaren att begreppet Getto faktiskt är äldre än nazismen. Det var inte under 1930 och 40-talen de uppfanns.

Nej, ett getto innebär ett område där en minoritet håller ihop i en hotfull situation för att klara tillvaron. Att nazisterna sedan vände på tolkningen efter sina syften är en annan sak och finner möjligen sin förklaring i att Eichmann kunde judisk historia och talade hebreiska.

SD menar å sin sida att vi, KF, tar beslut på fel grund.

Motionen avslogs.

Senare under mötet funderade vår gruppledare Svante över hur reglerna för stöd för ideella föreningar ser ut. Om en förening är vinstdrivande ska de ändå få kommunalt stöd?

Fullmäktige funderade över huruvida det är lämpligt att på halvtid tillsätta en vattenansvarig för kommunen. Kommer skyfallet är vi illa ute – då kan krondiken svämma över sina breddar.

Faktum är att Falun är en av landets mest utsatta kommuner vid risk för översvämningar.

Min bordsgranne Montelius (M), med vilken jag har mer än politiken gemensamt, hävdade att en halvtidstjänst möjligen inte är nog härvidlag.

Resten av mötet röstade jag enligt praxis (och samvete) och skissade på några motioner – till vilka jag ämnar återkomma.