En kurs till

Det är många i dessa dagar som har synpunkter på skolan och oss lärare. Vad vi gör, hur vi är, vad vi borde göra och hur vi ska göra det.

Skolledare säger upp sig i hela landet från alla stadier och oavsett driftform. Detta är ett stort problem.

Från den politiska majoriteten (MP, S, C) i Falun anser man att lärare ska undervisa mer så det uppdraget har man givit rektorerna. Varje lärare ska ha fler kurser och därmed fler elever.

Några av mina kollegor har tagit fram ett underlag som jag tycker är värt att läsas av en bredare krets. De har räknat ut vad en extra kurs konkret innebär i tjänsten. Personligen tycker jag de beräknat en del saker alldeles för lågt, men jag är ju å andra sidan part i målet.

Frågan är alltså: Vad innebär det i antal timmar per läsår att ge varje lärare ytterligare en kurs att undervisa i?  Exemplet utgår från en genomsnittlig kurs med nationella prov och 31 elever.

Först kommer schemat. Man får lägga ut alla timmar – alltså 100 timmar för en kurs av denna typ – men vanligare är att man lägger ut så lite man enligt lagen får: 87% av kurstiden. Alltså 87 timmar. 

Dokumentationen per elev uppgår till 4 timmar vilket ger 124 timmar totalt.

Betygssättning. Det är mycket administration (sammanställa, registrera, skriva under, skriva underlag för elever som inte når godkända betyg) kring betygssättningen. 30 minuter/elev = 15,5 timmar. 

Terminsvis hålls utvecklingssamtal för varje elev. Att skriva omdömen och underlag för dessa för varje elever två gånger per läsår ger 10 timmar.

Elevkontakter utan lektionstid (enligt min mening väldigt lågt räknat) 5 minuter per elev och dag: 15 timmar.

Förberedelse och efterarbete för Nationella Prov (inläsning av material, underlag till SCB, kopiering, praktiskt arbete som vaktscheman och bokning av salar: 10 timmar. 

Bedömning av Nationella Prov 10 minuter per elev: 5 timmar. 

Rättning av nationella Prov: 1 timme per elev: 31 timmar.

Uppdatera olika digitala lärplattformar, frånvarosystem, svara på mejl (eller motsvarande): 1 minut per elev och vecka: 18,5 timmar. 

Informellt stöd (läraren stannar kvar efter lektionen och hjälper elever, ger extra lektioner, individualisering och extra anpassningar: 1 minut per elev och vecka: 18,5 timmar.

Praktiska lektionsförberedelser (material som används – digitala hjälpmedel, böcker, uppgifter, artiklar etcetera), iordningställa klassrummet, transporter och förflyttningar, ställtid: 48 timmar.

Lektionsplanering: 30 min per lektion ger 36 timmar.

Rättning och bedömning av 3 arbeten/prov/uppgifter per termin och elev: 30 min per arbete ger 93 timmar.

Sammantaget ger detta 511,5 timmar. 

Och så till sist en liten enkel konsekvensanalys signerad undertecknad.

Jag misstänker att de flesta yrkeskategorier skulle ha synpunkter på om man la in 511,5 timmars merarbete på årsbasis utan att lönen eller andra förmåner ändrades.

Jag tror att kvaliteten sjunker på undervisningen. Jag tror att eleverna i Falun får sämre utbildning än på platser där kommunen inte vill öka arbetsbördan för lärarna. Det är orättvist och ett starkt argument för statlig skola.

Jag tror sjukskrivningarna kommer att öka. De som redan nu – av olika skäl – tycker att det är tungt kommer att få det tyngre.

Jag tror att den psykosociala miljön kommer att påverkas mycket negativt.

När man får mycket mer att göra försvinner det där andra – ordna studieresor, upplevelser och händelser – det som sätter guldkant på utbildningen. För någonstans måste ju tiden tas. Jag tror därför många duktiga lärare kommer att söka andra tjänster.

Jag tycker det är ett cyniskt spel av den politiska majoriteten. Det sa jag förresten till dem på KF nu senast också. Det kanske var att argumentera i egen sak men det struntade jag den här gången i.

Elevströmmarna ökar till Falu gymnasium – vi har ett gott rykte och håller hög nivå. Ändå får vi besparingskrav med motiveringen att Falun satsar på yngre stadier.

FP i Falun satsar i vår budget 18 miljoner kronor mer på skolan än majoriteten men vår budget röstades ner.

Det klart rektorerna säger upp sig. Om jag var rektor skulle jag vända mig till den politiska majoriteten och säga att ni har givit mig ett omöjligt uppdrag. Hände inget skulle jag också säga upp mig.

Vad gör jag som lärare?

Ser till att hålla mig i klassrummet så mycket som möjligt.

Och engagerar mig politiskt.

4 reaktioner till “En kurs till

Kommentarer är stängda.