…och bundit fast dem i svansen

Jag fick någon synpunkt på mitt förra blogginlägg, Puckots vinst, (nedan) och som av en händelse uppstod samtidigt en diskussion i Facebook-gruppen ”Politik i Falun”. SD:s lokalavdelning lade ut sitt principprogram och många blev upprörda över saker som uppfattades som rasistiska och kränkande.

Jag tänkte att jag skulle prova ett annat förhållningssätt och i egenskap av skolpersonal försökte jag debattera med SD:s Madelene Vestin som sitter i Barn och Ungdomsnämnden, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

En rätt tung lokal politiker, alltså.

(Jag har även skärmdumpat konversationen – man vet ju aldrig om den plötsligen skulle tas bort – nedan ses ett utdrag. Jag kan ta fram helheten på anmodan. Nåväl – här följer vår debatt och jag har inte redigerat den).

Fredrik Adolphson: Vilka obehagliga principer. Men en fråga: hur ska ni utvärdera lärares resultat?
Madelene Vestin: Som med allt annat genom statistik
Fredrik Adolphson: kan du utveckla det, lite?
Madelene Vestin: Nej. Det ligger på tjänstemannanivå och ta fram statistik för skolan så det jobbet kan inte jag. Sedan är det tjänstemännen som presenterar statistiken i nämnden och då får vi politiker ställa frågor om det är något som vi nte förstår.
Fredrik Adolphson: Tjänstemännen behöver politisk styrning så i egenskap av lärare undrar jag hur SD tänker utforma denna politik som ligger till underlag för tjänstemannabeslut.

Madelene Vestin: Eb fråga för fullmäktige. Jag har verkligen inte ork att skriva mera nu. En familj som behöver mig. Om du läser kommenarsfälten så förstår du säkert.

Fredrik Adolphson Visst. Ett tips bara: SD:s skolpolitik är inte en fråga för fullmäktige. Tack och lov.
Madelene Vestin Fast det är det ju så länge sd sitter i fullmäktige. Så nu förstår jag inte
Fredrik Adolphson Så här: om ni presenterar ett idéprogram förväntar sig väljare, vi som jobbar i skolan, tjänstemän som ska genomföra politiken och andra partier att ni kan redogöra för hur ni tänker. Även om ni inte ingår i en majoritet nu så måste ni vara konkreta. Annars kan en ju inte veta vad ni tycker.
Madelene Vestin Precis.
Fredrik Adolphson Så ni ska utvärdera lärare genom att be tjänstemän att ta fram statistik på hur snabbt invandrarbarn lär sig svenska och utifrån det dra slutsatser om lärarens kvalitet? Är det rätt uppfattat?
Madelene Vestin: Utvädera lärare? Lärarens kvalite? Det har väl läraren en rektor som gör? Det ligger inte på politikerna att ifrågasätta lärarens kompetens

Madelene Vestin Det politikerna tittar på är om politiken fungerar.

Fredrik Adolphson Men ni skrev ju det i ert principprogram…att ni ville säkerställa lärares kvalitet?

Madelene Vestin: Ja genom att titta på om lärarare har rätt utbildning i de ämnen de undervisar i. Men detta görs ju bara om det visar sig vara STORA brister i politiken och då ligger det på tjänstemannanivå.

Madelene Vestin Men vi måste ju kunna gå ut med att vi vill säkerställa kvaliten i skolan. Det tror jag nog att de flesta politiker är överrens om.

Madelene Vestin Inte bara i skolan det gäller ju hela kommunens verksamhet.
Fredrik Adolphson: Så ni ska säkerställa lärares kvalitet genom att låta tjänstemän ta fram statistik på hur väl invandrarbarn lär sig svenska om ni ser STORA brister i skolan och åtgärda detta genom att undersöka huruvida lärare har rätt utbildning för denna utbildning (alltså svenska som andra språk). Är det rätt uppfattat?
Madelene Vestin Nej jag tror inte att jag hänger med längre i vad du frågar. Jag tycker att jag har varit tydlig. Nu svarar jag inge mer utan ni får helt enkelt komma till våran lokal när vi har arbetstid och ställa era frågor
Fredrik Adolphson: Madelene – jag bara sammanställer dina svar på mina frågor. Om du inte hänger med beror det på att dina svar och möjligen er politik är rörig. Du har varit extremt otydlig tycker jag och som skolpersonal beklagar jag det.
Madelene Vestin Fast jag håller inte med dig där. Vi är tydlig i våran politik men det känns lönlöst just nu för jag upplever det som att du inte förstår vad vi vill ha sagt. Säger jag katt så frågar du om jag sa hund
Fredrik Adolphson Nej jag undrade bara om jag uppfattat dig rätt. Om jag missförstått förklara gärna hur ni menar.
Fredrik Adolphson Så vi börjar om: hur ska ni, som ni skriver i ert program, utvärdera kvalitén hos Falun lärare?
Madelene Vestin: Det har jag som sagt gjort fler än en gång. Nu avslutar vi.
Fredrik Adolphson nej, det har du inte. Du har sagt att ni ska göra det genom statistik som tjänstemännen ska ta fram. Det vill jag att ni ska utveckla. Kan ni det?
Sedan kom det inga fler svar.
Jag försökte verkligen att inte låta min ideologiska uppfattning om SD styra allt för mycket.
Jag försökte ha en principiell och intellektuell debatt där utgångspunkten var att  jag som yrkesman ville ha svar från en ledande politiker om hur den anförda politiken skulle utformas rent praktiskt.
Visst kan man säga både det ena och andra om debatter på sociala medier och hon bjuder i sanningens namn in till personligt samtal så kanske ska jag anamma den inbjudan någon gång.
Men ändå. Jag häpnar över nivån.
Jag tillämpade den så kallade Sokratiska metoden: jag försökte följa henne, sammanfattade och följde upp hennes argument för att kunna ta samtalet vidare till nästa nivå.
Tyvärr kom vi aldrig till nästa nivå eftersom när jag sammanfattade hennes svar och kom med uppföljande frågor så svarade hon med att hon redan besvarat frågan. Fast, som framgår, det hade hon ju inte.
Eller förespråkar SD i Falun tjänstemannastyre?
Medborgare i Falun. Det är väl känt hur flera av SD:s representanter tidigare agerat på riksplanet. Järnrör, tunnelbanekampanjer med mera. Ovan visas med ett lokalt exempel, svart på vitt, vilket antiintellektuellt parti SD är.
I sitt lokala partiprogram uttrycker partiet saker som de inte kan, eller vill, följa upp eller förklara. Det finns ett annat ord för sådant: populism.
Jag anser inte att någon behöver sympatisera med mig eller mina liberala grundvärderingar. Men en fråga du som medborgare bör ställa dig är: Vill du verkligen representeras och styras av ett parti som företräds av människor som Madelene Vestin?
Vill du att att sådana politiker ska ha inflytande över ditt, eller andras, barns utbildning?
Jag vill avsluta med att vara väldigt tydlig:
Jag respekterar Madelene Vestin som människa och hennes politiska engagemang. Den som engagerar sig politiskt är värd all respekt och att hota eller verbalt spotta på någon demokratisk representant eller politisk motståndare är aldrig någonsin ett accepterat tillvägagångssätt.
Jag vill också ha sagt att jag avskyr hennes och alla andra inom SD:s ideologi. Trots detta anser jag mig inte ha passerat någon anständighetens gräns. Vad tycker du?
Med position följer ansvar. Vi måste kunna kräva bättre svar än så här av ledande politiker.
Relaterade blogginlägg

SD3b

P.S: Jag hade lite trubbel med redigeringen vilket gick ut över styckeindelningen för vilket härmed ursäktas. D.S