Hej Falu kommun!

Som en del av en uppgift i historia fick en klass reflektera lite över begreppet Rättighet. Det ska sägas att det är ett individuellt val vilket innebär att eleverna kommer från olika klasser och en relativt kort övergripande kurs. Så här såg uppgiften ut. Den föregicks av en föreläsning på temat av mig.

Instruktioner: Läs avsnittet om Upplysningen. Vad innebär det att bli upplyst? Ta övergripande reda på vad följande saker och händelser innebär:

Cyrus den Stores Cyliner

Grekland/Rom: Den Atenska demokratin – medborgarens rättigheter. Rom: Naturlag – Medborgarens naturliga rättigheter

England 1215: Magna Carta

USA 1776: Declaration of independence (”All men ar created equal…”)

Frankrike 1789: Medborgarens naturliga rättigheter

Sverige 1921: Lika allmän rösträtt

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 1948

Redovisning:

PERSONLIG UPPGIFT: Koppla begreppet Rättighet till din egen tid här och nu och diskutera varför det är ett problem, exempelvis: Barnkonventionen ska bli svensk lag, Jämställdhet (homosexualitet, kvinnliga präster, lika lön för lika arbete, minoriteters rättigheter, utbildning).

KLASSUPPGIFT: Klassen formulerar ett brev till Falu Kommun där den sammanfattar sina rättigheter och skyldigheter i tio olika punkter (10 rättigheter och 10 skyldigheter) samt motiverar dessa. Dessutom diskuterar ni vilka som fungerar bra och vilka som kan utvecklas.

Detta är elevernas reflektion kring sina rättigheter:

Hej Falu Kommun!

Vi har vissa saker som vi vill ta upp angående våra Rättigheter och Skyldigheter.

Rättigheter

Vi tycker att våran rättighet till trygghet inte uppfyller våra förväntningar, vi vill helt enkelt att det ska vara säkrare för cyklister och bilförare i trafiken.

Vi tycker också att diskriminering inte får förekomma.

Rätten till tolk funkar inte bra alls.

Rättigheten till modersmåls undervisning tycker vi inte funkar bra för att vi har för få personer som kan undervisa språken.

Rätten till att kunna kommunicera med familjemedlemmar med hjälp av teckenspråk fungerar men den kan bli bättre.

Vi tycker att äldreomsorgen ska bli bättre för att just nu sköts det inte som det borde.

Vi tycker också att våra rättigheter ska finnas offentligt eftersom vi inte kunde hitta dem oavsett hur mycket vi letade.

Däremot så fungerar Yttrandefriheten som den ska.

Utbildning är också en rättighet som uppfylls till en godtaglig nivå

Våran rätt till at göra val är bra eftersom att vi får många valmöjligheter till gymnasieval.

Vi tycker att det är bra att få ha möjligheten till att få göra skillnad i samhället.

Vi tycker det är bra att vi får välja vad vi vill arbeta som.

Skyldigheter

Vi tycker att varje individ behöver hjälpa till rent allmänt.

Vi har en skyldighet att ta reda på fakta om saker som berör oss. Vi har också en rättighet att rösta och att göra våran röst hörd men samtidigt är det en skyldighet eftersom vi måste bidra till vårat demokratiska samhälle.

Vi har en skyldighet att betala skatt för att vi ska få kunna ta del av välfärden.

För att kunna få en bra struktur på samhället så har vi en skyldighet att arbeta.

Vi har en skyldighet att se till att det inte skräpa ner.

Vi har en skyldighet att bete oss som folk.

Vi har en skyldighet att Anmäla brott för att kunna bidra till ett säkrare samhälle.

Vi har en skyldighet att källsortera och att ta hand om våra avfall men vi tycker att det behöver sättas hårdare lagar på just källsorteringen.

Vi har en skyldighet att ta hand om naturen enligt Allemansrätten.

Vi har en skyldighet att bidra till samhället genom punkterna ovan.