kursverksamhet

Nu drar jag igång igen – tag chansen att vara med i en spännande studiecirkel i historia i höst!

Cirkel 1: MAKTENS HISTORIA

Vad är egentligen sant? Hur tänker Putin, och hur tänkte Hitler och Caesar? Vi diskuterar vad i historia är, hur den används och tar upp historieskrivning och dess betydelse för diktatorer och demokrati.

CIRKEL 2: DROTTNINGHISTORIA

Vi tar upp några kända och okända drottningar och sätter in dem i ett större sammanhang. Vilka var egentligen Ulrika Eleonora, Hypatia och Elisabeth I?

Tillfällen: 2/11, 9/11, 14/11

Mötena omfattar tre tillfällen per cirkel med två timmar per gång. För att cirkeln ska bli av måste minst 8 deltagare anmäla sig. Kostnaden är 300 kr per deltagare och cirkel, pensionär och ungdom 200 kr, och hanteras av Studieförbundet vuxenskolan. Cirkeltillfällena är onsdagar 18-20.

Anmälan och platsen vi träffas på är: Studieförbundet Vuxenskolan, Åsgatan 59, Falun (ingång från gården via Magasinsgatan). Anmälan: Telefon 023-222 46, e-post: falun@sv.se Aktuell cirkel: 12/10, 19/10, 26/10.