kursverksamhet

Nu drar jag igång igen – tag chansen att vara med i en spännande studiecirkel i historia!

Cirkel 1: MAKTENS HISTORIA

Vad är egentligen sant? Hur tänker Putin, och hur tänkte Hitler och Caesar? Vi diskuterar vad i historia är, hur den används och tar upp historieskrivning och dess betydelse för diktatorer och demokrati.

CIRKEL 2: DROTTNINGHISTORIA

Vi tar upp några kända och okända drottningar och sätter in dem i ett större sammanhang. Vilka var egentligen Ulrika Eleonora, Hypatia och Elisabeth I?

Mötena omfattar tre tillfällen per cirkel med två timmar per gång. För att cirkeln ska bli av måste minst 8 deltagare anmäla sig. Kostnaden är 300 kr per deltagare och cirkel, pensionär och ungdom 200 kr, och hanteras av Studieförbundet vuxenskolan. Cirkeltillfällena är onsdagar 18-20.

Anmälan och platsen vi träffas på är: Studieförbundet Vuxenskolan, Åsgatan 59, Falun (ingång från gården via Magasinsgatan). Anmälan: Telefon 023-222 46, e-post: falun@sv.se