kursverksamhet

Nu drar jag igång igen – tag chansen att vara med i en spännande studiecirkel i historia! Se studieförbundet vuxenskolan för aktuella cirklar.