Välkommen!

Jag heter Fredrik Adolphson och är gymnasielärare och humanist. Här hittar du texter, bilder, artiklar om politik, min undervisning och kursverksamhet samt lite om sång och musik. Det är min förhoppning att innehållet kan vara till lite nytta och kanske någon gång också glädje.