värderingar

Jag bedömer mina medmänniskor utifrån hur de klarar att vänta i restauranger, stå i kö eller hur de beter sig på möten. Hur uppträder personen mot personalen i kassan, serveringen, medarbetaren eller busschauffören när det inte går som det var tänkt. Jag bryr mig inte om vilken position personen har i sammanhanget, jag bedömer vederbörande utifrån hur hen behandlar den minst kraftfulla människan i rummet. Kort sagt, jag försöker följa den gyllene regeln och vara mot andra som jag själv vill bli behandlad.

Jag utgår i mötet med andra människor och i mitt politiska synsätt från att varje individ har rätt till så många friheter som är förenligt med att alla har möjlighet att nå dessa friheter. När det inte är så måste samhället hjälpa till. Vi måste tänka på dem som inte har möjlighet att nå frihet eller självförverkligande. Alla måste ha möjlighet att utvecklas och nå olika samhällspositioner eller yrken. Därför måste vi vara uppmärksamma på diskriminering och orättvisor i samhället.

Med rätt stöd och uppmuntran är jag övertygad om att varje individ kan nå hur långt som helst.