Konditionalis 2-mode

Konditionalis betyder villkor. Man förstår det kanske bättre om man jämför med det engelska ordet conditions. Det finns två olika slags konditionalis:

Konditionalis 1 använder man för att beskriva handlingar eller tillstånd som kan inträffa vid vissa villkor i nutiden. Detta tempus bildas alltid med hjälpverbet skulle och infinitiv av huvudverbet.

Om Joel kom hem, skulle Kristina bli glad.

Konditionalis 2 använder man för att beskriva handlingar eller tillstånd som kunde ha hänt i dåtiden under vissa rådande villkor. Detta tempus bildas alltid med hjälpverbet skulle och ha samt supinum av huvudverbet.

Jag skulle ha utbildat mig till jurist, om jag hade varit bättre i matte.

Far har lite ålderskrämpor som, lite onödigt på grund av byråkrati, tvingar honom in och ut på sjukhus. När jag senast besökte honom menade han sig på det stora hela må bra men att han skulle mått betydligt bättre om han slapp det dagliga obehaget vid ronden.

Det är lite jobbigt att plötsligt vakna upp med 8 personer runt sängen stirrandes på sig och som med, och jag citerar, gnällig norslundsdialekt frågar hur man mår idag. 

Far tycker arrangemanget inger en känsla av att befinna sig på arenan under kejsarens överinseende. Läkaren är självaste Caesar som högt talar till de kringvarande.

Men, menade far, det är iallafall bättre än på 60-talet när ingen talade med någon. Och slapp han bara obehaget vid ronden skulle allt vara bra.

När jag besökte far sprang jag plötsligt på en gammal elev från min första klass som nybakad lärare. Det blev ett glatt, men kort, återseende.

Hen var i skolan en riktig slarver. Men en begåvad slarver. Problemen bestod i uppgifter som inte lämnats in och möjligen en hel del frånvaro. Så stod vi där inför studenten och eleven riskerade att få underkänt.

Det fanns ingen tid att vare sig ge, göra eller rätta uppgifter. Så jag tog ett beslut.

Jag och eleverna (det var en till som befann sig i liknande situation) satte oss ner och samtalade trekvart eller så om de centrala delarna av kursen. Med detta som underlag satte jag till sist godkänt betyg.

På olika vägar studerande hen småningom vidare och är idag läkare. Rätt uppskattad, vad det verkar. Och kanske behandlar hen far. Jag vill inte säga att jag har något att göra med hens framgång men jag är rätt nöjd med detta mitt judgementcall, eller gissning, i sammanhanget.

Det kan man väl få unna sig, tänker jag. Om hen hade godkänt i historia skulle hen blivit en bra läkare.

Om det låg is på en sjö kunde jag åka skridskor på den. Det har jag gjort – det har varit underbara förutsättningar sedan julhelgen.

Om en vildvittra var på dåligt humör under en skridskoutflykt skulle jag tagit med henne till ryska skidlandslagets förläggningsplats och psyka dem inför VM.

Om jag ville uppleva verklig magi skulle jag åkt en skridskotur i månens sken.

fullmåneskridskor - photoshoppad
Foto: Niklas Gunnarsson