Sverigedemokratens nationaldag

God dag, herr Sverigedemokrat!

Jag är ju också en svensk demokrat. Har vi något gemensamt?
Låt oss ta reda på det, låt oss gå ut och fira nationaldagen tillsammans. 

Låt oss fira en fri och öppen nation där tron på människors lika villkor och värde, oavsett bakgrund, är den rådande normen.

Låt oss fira ett land som fortsätter att ta emot flyktingar, som ser människor som kommer hit som en tillgång.

Låt oss fira ett land som ser och erkänner minoriteters sätt att leva och vara och inte dömer dem utifrån vilken sexuell läggning, val av huvudbonad eller färg på håret de har.

Låt oss fira ett land som inte accepterar diskriminering utan som istället ser värdet av att båda könen har samma villkor.

Låt oss även vara så framsynta att vi firar ett land som så värdigt som möjligt tar hand om de grupper som inte klarar, eller inte vill, att leva efter de lagar och regler som finns här i Sverige.

Låt oss till sist tillsammans fira en nation som kan, inom normen demokratiska värderingar och alla människors lika värde, ta tillvara allt detta och tillsammans skapa en hållbar framtid för alla som vill.

Fast jag vill i ärlighetens namn höja ett varningens finger för jag vill ju inte sälja på dig grisen i säcken: hänger du med på den här nationaldagsfesten är du inte längre sverigedemokrat.

Bara så du vet.