Globalisering och socialliberalism

Är Europa en looser-kontinent minskad invandring och ökad utvandring?

Asiens ekonomier växer men det är framför allt i Afrika som de största tillväxt-regionerna finns idag. Den gamla kolonialmakten Portugal är i kris och dess innevånare utvandrar till sin forna koloni Angola.

Idag ser vi skrämmande höga arbetslöshet-siffror i framför allt södra Europa. Detta är en fara för EU och en fara för demokratin. Instabilitet leder som bekant till extremism. Detta ser vi redan i dagens Europa. Slutsatsen av det är att vi kan inte tillåta vilken ekonomisk politik som helst eftersom vårdslös ekonomisk politik också är en fara för demokratin.

Stöd, hjälp och solidaritet är nödvändigt. Men EU måste ställa krav för sina stödpaket.

Det ligger också ett moraliskt argument i detta. Människor är individualister på gott och på ont. Vi vill inte betala för att andra misskött sig. Vi vill inte i Sverige ha ett allt för bidragspräglat land finansierat av höga skatter. Det hämmar individen och förslöar kollektivet. (Detta står inte i motsats till att hjälpa dem som verkligen behöver).

Individens frihet är viktig men vi måste också satsa resurser för att ta hand om alla medborgare. Vi måste hela tiden utveckla och genomföra sociala reformer och för att detta ska gå krävs ekonomisk tillväxt. Grundbulten är detta är en politik som skapar fler jobb.

Det är här globaliseringen kommer in. För världen ser inte längre ut som den gjorde.

Vänstern verkar inte gilla detta. Jag blev just kallad pantad av en vänsterorienterad kompis för att jag använde det gamla argumentet att vänstern verkar längta tillbaka till tiden innan murens fall. Han blev lite sur.Det kanske inte är så konstigt eftersom jag anför liberalismens största seger mot vänsterns största förlust.

Symbolvärdet är starkt och känsligt även om det inte är helt aktuellt.

Vänstern är redan besegrad. De har inget att komma med. Därför tränger de ihop sig tillsammans med högern hos oss i mitten samtidigt som de hånar vår politik och ideologi. I Sverige är det M som är mest framgångsrikt på det området.

Men masken faller emellanåt.

Just nu ser vi en fördjupad konflikt mellan liberaler och konservativa i hela Europa. M/KD är idag allt för tysta tysta om vad som händer i Ungern och på andra ställen hos deras partikamrater. Det är dithän vi liberaler nu måste vända oss.