Inglehart

SÄPO förhandlar oblygt med teleoperatörer om att få fri tillgång till att avlyssna deras kunder.

Detta sker alltså i Sverige just nu. Fast man kanske är naiv som tror något annat.

Ronald Inglehart är en amerikansk statsvetare som under lång tid arbetat om och med värderingar och normer i olika kulturer. Hur de uppkommer och hur de förändras över tid.

Projektet har en hemsida.

I korthet handlar Ingleharts forskning om att…

… gamla auktoriteter inom sociologin har fel på en del punkter. Som att religionen i väst på sikt helt ska försvinna.

…demokrati och tillit är saker som uppfattas som goda inom de flesta kulturer medan jämställdhet (mellan olika grupper i fråga om inflytande och fördelning av resurser) är mer unikt för de västerländska demokratierna.

…ju tryggare vi är desto mindre benägna blir vi att bry oss om materiella ting. Istället blir saker som respekt, miljö och jämställdhet viktiga.

… demokratin som vi känner den kommer att förändras. Ja, den är redan förändrad. Individerna blir självständigare och vill vara med i beslutsfattandet. Medborgarna vill förverkliga sig själva och är mindre benägna att följa traditioner, auktoriteter och normer.

Det är många, bland annat Inglehart själv, som inte tycker det sista är något dåligt, tvärt om. Men mina tankar rör sig åt ett annat håll.

För kanske är det här vi finner en viktig grund för företeelser som NSA och FRA. Det är inget nytt att staters regeringar, av diverse olika skäl, vill ha kontroll på sina medborgare. Men i takt med den normförskjutning Inglehart beskriver ovan blir kontrollen svårare att utöva med den diskretion som är nödvändig för att upprätthålla det demokratiska skenet.

Det är hyfsat enkelt att med rå styrka kontrollera kollektivet i en diktatur men i stort sett omöjligt för en demokrati – om man vill fortsätta att vara en sådan.

Måhända hittar jag genom Ingleharts forskning en sociologisk och statsvetenskaplig förklaring till de västerländska demokratiernas regeringars förlåtande inställning till att låta avlyssna varandra och sina medborgare.

Personer som Snowden låter oss förstå omfattningen.

Givetvis är det inte så här enkelt. Det är det ju aldrig. För vad vet man, egentligen.

Det handlar om kunskap också. Samt var den inhämtas, hanteras och vad den relateras till. Robotar är inte människor. Än.

En elev skulle skriva något om Versailles-freden. Tyvärr kunde vederbörande kunde inte stava till Versailles. Prova Marseilles då, det låter ungefär likadant, skämtade jag. Eftersom skämtet inte landade väl bad jag istället eleven använda stavningsprogrammet.

Det hjälpte inte heller. Följande förslag kom upp:

Verdilles-freden

Vergilles-freden

Verskilles-freden

Verkställes-freden

Versal-freden

Marseilles-freden

Vapenstillestånden

Universalmodellen

 

Och storebror log.

Det är svårt att som liberal förhålla sig till turerna kring FRA och NSA med Folkpartiet i regeringsställning och partiledaren som vice statsminister.