Bäste svensk

Bäste svensk,

för 25 år sedan hette Sverigedemokraterna BSS – Bevara Sverige svenskt. Då gick de i bombarjackor och hade rakade huvuden. Idag är de landets tredje största parti.

Bäste svensk,

representanter för regeringen var under hösten kallade att internationellt förklara varför ditt land fortfarande har stora problem med rasistiska hatbrott och strukturell rasism.

Bäste svensk,

du lever i ett land där 17 kvinnor mördas årligen av en närstående man och där 46 fall av sexualbrott mot kvinnor dagligen anmäls.

Bäste svensk,

19 000 barn under 5 år dör varje dag av svält och sjukdomar.

Bäste svensk,

du lever i ett land som per capita har störst försäkringsskydd i världen för sina husdjur i fall dessa skulle råka stuka en tass, tragiskt avlida eller så.

Bäste svensk,

du lever i ett land som har en väldigt massa specialister men du finner dem inte i kommunens, landstingets eller ens ditt lands högsta beslutande organ.

Bäste svensk,

den bäste i ditt land är den som inte låter sig begränsas av sina fel och brister.