Teori

Jag har en teori.

Jag tror att om man slentrianmässigt använder specifika begrepp i alla möjliga sammanhang så urvattnas dessa på sin ursprungliga betydelse.

Exempel:

Flera gånger har jag hört olika offentliga personer referera till Europa som festung Europa med avseende på hur svårt det är för utomeuropeiska flyktingar att komma till vår kontinent. 

Det är förvisso svårt för flyktingar att komma in i Europa. Men med den nazistiska försvarsdoktrinen från andra världskriget bör man kanske inte svänga sig med hur som helst.

Kort historisk resumé:

Hitler avsåg bygga ett försvarsverk för hela Europa för att på så sätt vidmakthålla sin vision om ett stor-Tyskland, alltså hans tredje tusenåriga rike inom vars gränser han ostört ämnade omsätta sina vidriga idéer i handling. Detta kallades för Den europeiska fästningen, Festung Europa.

Den 6:e juni 1944 genomfördes dagen D, med kodnamnet Operation Overlord, en händelse som tydliggjorde att så skulle det fortsättningsvis inte vara.

Jag menar att det är riskabelt att associera saker och ting med negativa begrepp eftersom man riskerar att få en oönskad effekt.

Exempelvis tror jag att det populistiska Europa-motståndet, som vi i Sverige ser i stort sett hos alla partier (utom ett), växer bland annat genom ordval som detta eftersom det främjar guilt by association. 

Att förknippa EU med Hitler är en grav historisk förvanskning och helt fel eftersom EU vuxit fram ur en önskan att slippa diktaturer, övergrepp och krig på vår kontinent.

Jag tror också sådant språkbruk bidrar till en normaliseringsprocess eller acceptans av att nazism och främlingsfientlighet naturligt finns i vårt samhälle.

Givetvis tycker jag också att ämnet historia, samt främjandet av ett källkritiskt sinnelag hos befolkningen, är viktiga ting.

Fast det kan ju finnas a filp side to that  coin.

Den världsberömde fotografen Lennart Nilsson, exempelvis.

Alla känner väl till hans banbrytande bilder som genom ny teknik låter oss följa ett fosters utvecklingsfaser. Förutom det rent konstnärliga är jag osäker på hans betydelse rent vetenskapligt.


Däremot vet jag att bilderna, och nya mer moderna, kommit att användas av de som helt är emot abort. 

Jag är för fri abort och ser det som förknippat med kvinnans frigörelse, samt en hel del andra argument, men detta faller utanför ämnet.

Det jag täcker på är att man kunde ta samma idé och anföra som argument mot dödsstraff. Om vi tar en massa bilder på människor i dödsögonblicket, eller ännu hellre misslyckade avrättningar, som argument för varför detta straff aldrig kan vara påföljd i en demokrati.

Förövrigt vore det intressant att jämföra korrelationen mellan abortmotstånd och förespråkande för dödsstraff.