Rättshjälp vid bodelning

Det ligger en motion i riksdagen om rätten att erhålla rättshjälp vid bodelning. Den är ställd av socialdemokrater men även Liberala Kvinnor har diskuterat saken.

Den som utsätts för våld försöker ibland fly från källan till våldet. I våld i nära relationer handlar det om kvinnor som lämnar hemmet för att skydda sig och eventuella barn.

När flykten blir permanent, vilket ju i sig är något mycket bra, väntar nästa problem eftersom förövaren kan fortsätta göra livet surt för offret genom att driva frågan om bodelning.

Mannen, det är alltid en man, har kontroll över hus, ägodelar och tillgångar. Kvinnan och barnen hamnar därigenom i en svår situation.

Eftersom bodelning inte omfattas av den allmänna rättshjälpen vilket innebär att kvinnan och barn som flytt en våldsam situation i stort sett står på gatan med kläderna de bär som enda ägodelar.

Barnen har lämnat sina leksaker, kvinnan sina ägodelar, hos en person som sannolikt inte vill hjälpa till att nå en konstruktiv lösning. Sedan börjar en tillvaro på tillfälliga adresser och beroende av släktingars och vänners välvilja för överlevnad.

Hur detta påverkar skolgång, arbete, socialt umgänge och psykiskt mående kan man tämligen enkelt räkna ut.

Genom att lagstifta om rätt till rättshjälp vid bodelning skulle man komma åt detta rättsvidriga läge för en utsatt grupp i samhället.

Sannolikt, på gränsen till visshet, skulle andra samhällsresurser sparas i det längre perspektivet.

I förslag till beslut för motionen står det att regeringen ska se över möjligheterna för kvinnor att få rättshjälp vid bodelning men på Juristpunkten.se menar man sig inte känna till huruvida ett sådant beslut är taget.

Alltså gäller den gamla tingens ordning.

Jag förstår inte. Varför genomför man det bara inte? Vad kan möjligen tala emot? Vet någon besked?