Utvärdering 2014

Utvärderingen har skett digitalt i år. Det var tyvärr svårt att få alla elever att göra utvärderingen, ungefär 1/3 lät bli, men å andra sidan är det ungefär så många som brukar lämna in innehållslösa/blanka analoga utvärderingar.

Det enda jag funderar lite över i år är den känsliga frågan med känt politiskt engagemang kontra skola. Det kommenterade jag lite särskilt, se nedan.

Man får väl hoppas att arbetsgivaren är nöjd. Åtminstone är jag det, själv. Och som det verkar även eleverna.

Jag tycker, helt seriöst, att de reformer regeringen genomfört på många sätt underlättat mitt arbete. Däremot har de kommunala besparingarna slagit hårt mot skolan varför jag verkligen hoppas på en statlig skola i framtiden.

Må den som vill ta del av detta. Personal i Falu kommun kan själva logga in här och kontrollera uppgifterna och läsa utvärderingarna i sin helhet.

Här är hursomhelt några intressanta saker från året:

 

Kommentar: Jag brukar uppmana eleverna att själva läsa kriterier och därefter formulera ett mål med kursen. Vi diskuterar detta mål och följer upp 3-5 gånger under läsåret. Det verkar som eleverna faktiskt har koll på betygsstegen. Dock tar ju detta arbetssätt tid från ämnesstudier, något som inte är helt optimalt. I synnerhet eftersom tendensen är att mindre tid schemaläggs 87% av en 100-poängskurs. 

 

 

Kommentar: Även om jag inte tycker att denna standardfråga är särskilt väl utformad så känner jag att här måste jag tänka till ordentligt inför nästa läsår. Klar utvecklingspotential. 

Spridda elevkommentarer:

Jag tycker att Fredrik har varit en briljant lärare! Jag har haft bra kontakt med honom genom kursen om hur jag ligger till och vad jag behövt göra för att nå ett rättvist betyg! Genomgångarna har varit innehållsrika och nyttiga för kursen! Bättre än att sitta och läsa i en tråkig bok! Väldigt kul med en lärare som verkligen visar sin kunskap och kärlek till ämnet!! 

Han är en av dom bästa lärarna jag haft. Det är rätt fascinerande hur han kan få en klass att lyssna sista timmen på en fredag om anledningarna till första världskriget.

Han är en frisk fläkt i sina bästa år med en humor som får alla att dra på smilbanden (uppåt, inte nedåt). Utlärandet är fantastiskt och uppgifterna är mångsidiga (bred blandning) och han tar sig an eleverna på ett bra sätt, då de får känna sig som faktiska individer som han respekterar och förstår. Det är det inte alla som gör och det är mycket positivt! 

Man är mer villig att lyssna på en lärare som har lite humor och känns avslappnad & ledig i allt hen tar sig för med. Att läraren klär sig väl och har trevlig musik smak är också ett plus.

Jag har haft otroligt roligt och har utvecklats inom mycket!

Kursen har absolut varit en av de bästa och mest intressanta kurserna under min gymnasietid, mycket på grund av en engagerad, kunnig, inspirerande och rättvis lärare. 

Det har varit mycket variation mellan uppgifter och det har varit kul. Jag har lärt mig bra sätt att lära mig på och hur man samarbetar bra i grupp, detta kan jag även använda mig av i andra ämnen. Jag tycker även att det har varit skönt att vilka inlämningssätt man använt har varit ganska frivilliga och att its inte har varit nödvändigt (eftersom det inte alltid funkar). Att vi fått veta saker genom Facebook har funkat väldigt bra då de flesta är på Facebook och då får man veta information snabbt.

Riktigt intressanta genomgångar, som ibland blir lite mastiga. man kanske inte kan ta in all undervisning pga. ord man inte riktigt förstår, att det går snabbt och dylikt. Skulle kunna bli ännu bättre om eleverna bjöds in mer till diskussion! I stort en intressant kurs och en spännande lärare!

Den har varit rik på olika instuderingsformer! En riktigt bra blandning utav skriftliga inlämningar, tal, diskussioner samt grupparbeten. Det har funnits ett sätt för alla.

Det har varit väldigt tydligt vad syftet med kursen är och vad som krävs för att nå det önskade betyget. Detta har följts upp med samtal och handledning på ett mycket bra sätt. 

Min lärare har brytt sig mycket om mina mål och hur de ska nås, vilket jag tyckt känts bra och tryggt.

Hanteringen av kursmål satte vi upp med läraren . Läraren gjorde sitt bästa för att få oss att uppnå dom målen och det var jättebra att få kontinuerlig uppdatering på vart man ligger i ämnet och vad man skulle göra för att nå sitt egna mål. 

Lite mer konstruktiv kritik även för högpresterande hade varit bra.

Jag tycker att det har funkat bra! Vi har tydligt haft det framlagt vad man ska göra för att få ett visst betyg och med jämna mellanrum fått veta vad vi bör göra för att nå önskat betyg.

Jag tycker att året varit givande men samtidigt svårt och en utmaning. 

Vi har fått tillgänglighet till kursmål och betygskriterier, så möjligheten till att granska dessa har funnits under kursens gång. Egna mål utformades tillsammans med läraren tidigt på läsåret. Detta har delvis hjälpt till med att nå det önskade betyget. Det kunde dock ha varit bra att få ta del av den exakta formuleringen av det egna målet, inte bara muntligt, utan även skriftligt.
Jag kunde faktiskt ha önskat fler uppgifter att göra. Den flexibilitet som tillämpats har väl varit möjlig då långa tidsspann för uppgifterna funnits tillgodo. Personligen måste jag medge att jag föredrar korvstoppning vilket jag vet att läraren själv inte är en beundrare av. Det krockar något i synen på undervisningen därmed.
Har fått fantastiskt bra stöd och handledning under hela kursens gång och har fått hjälp att nå dit jag ville både kunskapsmässigt och betygsmässigt. Tycker att betyget var rättvist. 
Fredrik är väldigt duktig på att informera och tala. Han pratar med bra varierande tonläge som gör att man orkar lyssna länge. När man frågar frågor får man utförliga svar och bra förklaringar om man undrar något om uppgifter etc. Fredrik har varit en superbra lärare genom Historia 1B och jag vill gärna ha honom i religion i trean!
Fantastiskt bra! Kunnig, inspirerande, motiverande och rolig! 

Han är mycket kunnig i det han pratar om, men han kan även erkänna när man frågar om något att han inte är helt säker och kommer tillbaka med ett svar när han har kollat upp hur det är istället för att försöka hålla upp en fasad av att kunna allt och komma med falska påståenden som många lärare gör.

Han lär ut på ett väldigt intressant sätt som gör det lätt att lyssna på under en lång lektion. Han inspirerar en till att vilja lära sig mer. Man märker att han brinner för ämnet vilket är ett plus!

Fredrik har varit en mycket rättvis , ordentlig och gett mig mycket under året. Han håller genomgångarna bra så att man lyssnar , ger en hjälp om man behöver och vet elevers bästa. Alltid funnits till hand och förstått en.

Fredrik är hjälpsam och väldigt peppande. Ibland lite för ”smart” och lär ut med ett högskolenivå språk, han kan ibland prata med oss elever som vi vore lika smarta som han (vilket vi inte är eftersom han ska lära oss saker) 

En av de bästa lärarna! Berättar alltid hur läget ligger till, hjälper till med bra upplägg om det är lite tufft. Förstående. Som tidigare nämnt känt mig lite pressad ibland, det beror väl dock lite mer på höga krav på en själv som sedan bekräftas mer av vissa lärare än andra. Gav bra resultat i slutändan. Mycket nöjd med Fredrik over all, iallafall.

Pedagogisk, mycket trevlig och villig till att hjälpa sina elever att nå deras önskade studieresultat. Han förklarar tydligt vad som behövs att utvecklas och förbättras samt är han en entusiastisk lärare.

Jag tycker att han är en otroligt bra lärare och han är respekterad av alla i klassen. Han är bra på att lära ut.

Jag kan känna att det blir lite vinklat ibland även fast du är tydlig med att det är dina åsikter och uppmanar oss att tänka själva. Men jag tror att vi elever tar åt oss mycket, speciellt av lärare, då ni är förebilder för många. Därför tycker jag att man ska försöka uttrycka sig så neutralt som möjligt. En åsikt som jag dock tycker att alla lärare borde uttrycka, som Fredrik gör, är ställningstagande mot rasism.

Passionerad, engagerad och kunnig är tre ord som jag tycker sammanfattar honom bra. Däremot ogillar jag av principskäl de otaliga politiska insparken som gjorts. Jag anser att en lärare ska vara fullt opartisk, objektiv och neutral precis som läroplanen föreskriver.

Han är en mycket bra lärare, förstående och har bra humor. Bra politiska åsikter med. 

Jag tycker Fredrik kan vara mycket nöjd med sig själv och det arbete han gjort. Jag upplever honom som engagerad och ambitiös när det kommer till sitt arbete. Om inte annat så visar resan till uppsala detta. Betygsättning och bedömningar kändes också mycket bra. Fredrik tycks enligt mig utan tvivel ha varit objektiv och inte favoriserat elever (vilket jag tycker att många lärare gör omedvetet). Hjälp har funnits då det funnits behov för det. Jag vet att någon eller några klasskamrater tyckt att det förekommit för mycket egna åsikter, men jag tycker att det har varit tydligt när dessa uppträtt. Därmed så tycker jag att dessa snarare bidragit till att göra lektionerna bättre snarare än sämre. Dessutom så håller jag inte med i dennes eller deras påstående från första början. Sammanfattat, så är jag mer än nöjd med Fredrik som lärare. Och uppmanar honom till att göra ett fortsatt bra arbete.

Kommentar: När elever frågar efter min åsikt svarar jag men är tydlig med att det är en åsikt. Jag säger också, apropå källkritik, att jag är socialliberal och medlem i FP. 

Tycker Fredrik är den bästa läraren jag har haft inom allt. Han är extremt påläst inom ämnet och förmedlar relativt bra, pratar lite ”grekiska” ibland då man inte alls förstår.. 🙂 Annars är han väldigt bra och han uppmuntrar alltid en att göra sitt bästa och hjälper gärna till.

En av de bättre lärarna jag har haft! har aldrig mött en person som kan prata och lära på det viset han gör. Han har visat intresse för eleverna och verkligen velat hjälpa till. riktigt bra!!

Läraren är väldigt pushande(vill att man ska satsa på höga betyg) Vilket är kul. (Finns inte många sådana lärare tyvärr) Jag har fått hjälpen för att kunna nå mitt betyg.

För mig är det väldigt svårt att sitta still och bara lyssna väldigt mycket så för mig så har lektionerna varit väldigt långa och jobbiga så jag hade velat haft lite mindre prat.

Jag tycker verkligen att några av de mest intressanta lektionerna att gå till är historielektionerna på ”föreläsningarna” har varit väldigt intressanta. Jag tycker inte heller att det gjort något att de har varit långa, då jag velat lyssna på det som sagts.

Fredrik har fått mig att tro mer på mig själv.

Jag är nöjd med betyget och jag har även fått uppmuntran och möjlighet att sikta på högre, men jag nöjer mig på den nivån det slutade på.

Lektionerna har varit värdefulla, varje gång en har gått ifrån en lektion med Fredrik Adolphson så har en lärt sig något nytt!