Suezkanalen

Ibland brukar jag ge eleverna en uppgift som går ut på att ta någon väsentlig händelse och koppla till nuet. En av valmöjligheterna är Suezkanalen.

Att gräva en kanal som innebär att man slipper åka runt Afrika är en gammal tanke. Redan faraonerna på 1300-1200 f.v.t umgicks med den. 1859, e.v.t, var året man på allvar tog tag i saken.

Då började ett franskt bolag gräva kanalen. Projektet involverade 1,5 miljoner människor och tog tio år. 125 000 av dessa arbetare dukade, som en fotnot i historien, under i kolera.

Fun fact: Verdi tänkte sig att Triumfmarschen i Aida skulle uruppföras vid invigningen av kanalen 1869 men han hann inte klart i tid. Den färdiga kanalen blev omedelbart storpolitiskt central, påverkade världshandeln i allmänhet och Europas kolonisering av Afrika.

De egyptiska kungarna – kan de hetat något i stil med Farouk – tog kontroll över kanalen och därmed gällde det för de europeiska makterna att ha kontroll över Egypten för att kunna ha fortsatt kontroll över kanalen. 1882 ockuperades landet av  britterna.

1956 förstatligade president Nasser kanalen vilket utlöste ett krig, suezkrisen, och trots att Egypten hade både England, Israel och Frankrike emot sig lyckades man, med stöd av Sovjet och USA, vinna. Och få sina anspråk på kanalen godkända av FN.

Därmed förändrades världen: de gamla erupeiska stormakterna var inte längre störst, bäst och mäktigast. Det var det USA och Sovjet som var.

Kan man lära sig något av det här, diskuterar jag med eleverna. Kanske att man kan förstå situationen i Syrien lite bättre av ljuset av historien? Eller att när supermakternas intressen sammanfaller förändras världen.

På gott och ont.

Alldels dagsfärskt är att Suez fortfarande är ett mål för terrorism. Kanalen inbringar många miljarder dollar till Egyptens ganska risiga ekonomi och utan dessa inkomster vet man inte vad som skulle hända.

Detta gör att den som har intressen av att destabilisera den egyptiska staten sannolikt gillar att umgås med tanken att spränga kanalen i luften.

Den senaste beskrivningen jag tagit del av säger att det inte finns någon souvenirbutik vid kanalen samt att hastighetsbegränsningen är  8 knop. Bara en sån sak. Nu hörde jag någon stans att Egypten planerar att bygga en ny kanal. Kanske bygger de också en souvenirbutik så man kan få sig en t-tröja eller kaffemugg med sig hem.