Gynekologvården i Dalarna

Det huvudsakliga intresset under mina år i politiken är, och har nog hela tiden varit, genus. Jag märker att det drar ditåt även nu i Centerpartiet.

Det klart att det inte går att blunda för att olika maktstrukturer knutna till kön existerar i världen.

Hur kommer det sig att abortlagstiftningar och rätten till åtkomst till preventivmedel skärps i länder där konservativa och/eller nationalistiska inriktningar är starka?

Vad är egentligen drivkraften bakom sådant om inte rent könsförtryck? Och hur står det förresten till här hemma i Dalarna?

Jag har en tes, tillkommen genom olika indikationer under en tioårsperiod, att den svenska vården är ojämställd.

Ett antagande från mig är att vita heterosexuella män ofta får den bästa vården. Det jag nu jobbar med, långsiktigt, är att belägga/förkasta denna tes och, om jag kan belägga den, att komma med politiska förslag för att åtgärda denna (eventuella) orättvisa.

Runt om i länet har landstinget dragit ner på, eller stängt, gynekologiska avdelningar. Jag antar att anledningen är baserad på ekonomiska kalkyler men jag ser samtidigt en dränering av kompetens och vård på ett vårdområde särskild avsedd för kvinnor i alla åldrar.

Hur kan landstinget Dalarna dra ner på 3 fungerande gynekologiska mottagningar utan att presentera en ordentlig konsekvensanalys? En konsekvens är förvisso uppenbar: inte en enda man drabbas. Bara kvinnor.
Här ligger steg ett: finns ändå en konsekvensanalys? Och i så fall: hur tillgänglig är den och vad säger den?
Nedläggningen av den omvittnat välfungerande, effektiva mottagningen i Borlänge framstår för en lekhen som något av ett mysterium. Istället står vi nu med växande köer och måste i vissa fall hänvisa till privata vårdgivare för att klara trycket.
Även här måste jag kontrollera verkligheten: har verkligen köerna ökat? Måste landstinget hänvisa till privata vårdgivare? Om så är fallet inser man ju att vinster i vården inte är något dåligt utan kanske tvärt om en nödvändighet. 

Hur beslutet fattades och vad som föregick (eller kanske i detta fall inte föregick) det är jag inte insatt i. Jag kan, precis som många andra, bara konstatera att det förefaller vara ett hastigt beslut och att följderna av det inte förvånat någon med sakkunskaper.

Här blir spåret rent politiskt: hur såg debatten ut i Landstingsfullmäktige och hur resonerade de olika partierna inför detta beslut?

En beskrivning jag tagit del av är att mottagningarna i Ludvika och Avesta förde en tynande tillvaro nästan helt bemannad av Faluläkare medan mottagningen i Borlänge hade två fasta läkare och ett välfungerande system för ”randande” ST-läkare från primärvården.

De arbetar nu i Falun men där har man inte kapacitet nog att ta emot alla patienter. Man prioriterar efter medicinska behov och inte efter geografisk hemvist.

För mig framträder en bild av strukturellt missgynnande av kvinnor. Åtminstone skulle jag vilja se detta beslut motiverat.

Ett sätt att kontrollera min tes är att jämföra siffror. Har avdelningar som behandlar typiska manliga sjukdomar (urologi, kardiologi exempelvis), eller andra grupper som barnavdelningar, utsatts för samma typ av neddragningar?

Logiken är annars ganska enkel. Bakom en offentlig skattefinansierad välfärd döljer sig en princip som ovillkorligen måste följas: alla måste ha tillgång till vård på lika villkor. Jag vill med detta alltså inte säga att vi ska dra ner på barnavdelningar, nej, jag säger bara att om en viss grupp drabbas extra hårt bör vi göra något åt det.

Hur går jag vidare med detta?

I veckan träffade jag två personer ur Centerns landstingsgrupp – opositionsrådet och den politiske sekreteraren. De höll med om att detta är en intressant och viktig fråga att jobba vidare med.

Ur mötet framkom några viktiga saker: Dels är det inte världens lättaste sak att få fram statistik eller att tolka den. Det lovade de hjälpa till med. Dels ska vi ta frågan vidare till fler grupper som Centerkvinnorna.

Sedan kan man ju fundera över om det finns andra orsaker att stänga en väl fungerande vårdavdelning som den i Borlänge. Exempelvis viljan att centralisera gyn-vården så att expertisen finns samlad, eller organisera den så att vårdpersonalen, inte patienterna, reser runt i länet.

Det tar tid med politik, så är det ju. Att vara en seriös politiker ärt svårt och kräver tid. Det enda tillvägagångssättet är att skaffa sig underlag, bilda sig en åsikt bottnad i värdegrund samt försöka väcka opposition/debatt.

Och det tar tid.

DD: en chock för avdelningen

Dt: Kvinnokliniken finns ännu kvar

Avesta Tidning: Kliniken läggs ner