Lycka till!

Idag återfinns en debattartikel av undertecknad i Dalarnas Tidningar. Det är många som blir arga när man diskuterar Islam. 

Läs på lite mer…jag blir lite frestad att upplysa vissa i kommentarsfältet om att jag studerat världens religioner i ett och ett halvt år på teologiska fakulteten, Uppsala Universitet. Bland annat för storheter som  Mattias Gardell

Något säger mig att sådant inte imponerar på den typiske personen som återfinns i kommentarsfältet i anslutning till artikeln. Egentligen har jag inte så mycket mer att säga än det som står där: Inga övergrepp i religionens namn är okej, men alla måste få samma chans. 

I statens regi är innebörden av politikerns respektive tjänstemannens ansvar tydligt. Inte alltid så inom kommunens ram. I många kommuner är de politiker som är satta att sköta relativt stora förvaltningar dåligt insatta i verksamheten.

Om medborgarna i större utsträckning var medvetna om tillståndet som på sina håll och områden råder skulle de sannolikt oroas. Hur kommer man till rätta med detta problem?
 
Det är inte populärt att som tjänsteman ”läcka” information om sakernas tillstånd. Det ses som illojalt och kan leda till avsked. På många andra håll i världen ses däremot transparens som ett fullständigt naturligt inslag i samhällsdebatten och demokratin.
I en demokrati är det medborgarna som är styrelsen vilka det är tjänstemännens plikt att upplysa kring omständigheter. Oftast är det enklaste sättet att informera media som i Sverige har en relativt stark, och hyfsat obunden, ställning.
Man kan fundera lite över terminologin också.Vilket av följande är den bästa beskrivningen av en alkoholist som behöver hjälp med boende och behandling: klient, kund, brukare eller missbrukare?
Det mest väsentliga torde vara att se till att vederbörande att får hjälp med att hantera alkoholen. Därefter kommer personens behov av hjälp att återerövra sina relationer och förtroende från nära och kära. Sedan kommer att erövra förtroende från samhälle och arbetsmarknad.
 
Detta är exempel på verksamheter där kompetensen hos kommunala politiker ibland är låg. Vilket är någon annans problem tills du själv behöver nyttja sjukvårdens eller kommunens tjänster på allvar. Hoppas du bor i rätt kommun.

 
Va?
 
Jo, jag sa: Lycka till!
 

Ett tydligt ansvar för mig som politiker är att stå upp för de ideal jag tror på. 

Oavsett om du är kristen, muslim eller ateist ska du ha samma möjlighet att utöva din religion.  Tro hör till den privata sfären, inte till den offentliga. Är du dessutom alkoholist har du rätt att söka hjälp oavsett bakgrund. 

Ett lagbrott, exempelvis ett kvinnofridsbrott, är ett brott oavsett vem förövaren är, vilken Gud vederbörande tror på eller huruvida gärningsmannen är full eller nykter. 

Låt oss hålla oss till sakfrågan. 

De som röstar på mig i valet 2014 röstar för ett tydligt socialliberalt perspektiv. 
Min strävan är att alla ska ha samma grundläggande möjligheter och skyldigheter i samhället oavsett kön, ideologisk eller religiös övertygelse,  bakgrund eller ursprung samt sexuell läggning. 

Delar man inte dessa övertygelser är man i en demokrati fri att rösta på någon annan.