Språktestande visa och ett.. poem?

Vill vi leva värdegrund-baserat?

Jag menar: det är lätt sagt men VILL vi verkligen? Är vi beredda att anstränga oss? Och hur ser vi på dem som lever efter en annan värdegrund än vår egen? Som massmördaren i Norge. Eller Stalin, Mao, Hitler med flera.

Den som följde lagens bokstav i Tredje Riket gjorde bara som vederbörande blev ålagd i ett visst samhälle under en given mentalitet. En medelmåtta kan åstadkomma mycket elände i statens tjänst. 

Det går såklart att hävda att en viss värdegrund är dålig. Om många människor far illa för att en liten grupp ska få som de vill, exempelvis. Ju mer extrem värdegrunden är desto längre ut på kanten på den politiska skalan återfinns den. Och ju längre ut på kanten desto farligare för kollektivets minsta beståndsdel: individen.

Mår inte individen bra mår inte kollektivet bra heller.

Så var vi igång igen. Språktest för invandrare. Det finns flera sidor av det myntet.Det är fullt logiskt att vilja säkerställa en viss trygghetsbas för tillvaron hos flyktingar och invandrare. Kunskap är som bekant makt.

Man inser språkets betydelse när man ser till exempelvis strukturell rasism på arbetsmarknaden, ojämställdhet inom och utom familjen eller i social position i samhället.

Det är ungefär som när mina föräldrar under uppväxten krävde av mig att några saker måste jag hålla på med oavsett vad jag själv ville. Jag fick välja mellan en idrott och en musikalisk aktivitet.

Sen fick jag aktivera mig i saker efter vilja och ork.

Sålunda blev jag den ende i kvarteret som både sjöng i kyrkokören och spelade fotboll. Är det bättre med blockflöjt? brukade jag småbarnsretoriskt parera mina kamraters frågor.

De lät sig nöja med det. Idag är jag glad för att fått grundläggande fysisk träning och musikalisk träning tidigt i livet.

Å andra sidan.

Får vi inte ett ganska likformigt samhälle om man förväntas uppfylla en viss norm för att bli godkänd som medborgare? Och liberalen i mig reagerar på att staten ska gå in och lagstifta om åtgärder på ett område som går att tillgodose på andra sätt.

Nja, jag är alltså tveksam.

You can talk the talk, but can you walk the walk? 

Ibland frågar jag mig vilken sorts politiker jag vill vara.
Det verkar som om väljarna i större utsträckning röstar på egenskaper än värderingar. Annars hade väl inte Palme varit så omstridd, tänker jag. Det verkar hos riksdagspartierna nuförtiden finnas en uppsättning ”etikettpolitiker” som finner sin motsvarighet hos en given procentsats bland befolkningen.
Jag kanske borde starta en politikerskola, eller plattform, där vi politiker kan förkovra oss inom olika ämnen. Detta finns redan inom varje parti, visserligen.
Men jag tänker mig en möjlighet till kontinuerlig fortbildning och tillgång till politikerbibliotek där man kan få slappna av och läsa intressanta saker (som min blogg exempelvis).
För att jag själv ska kunna dra mig tillbaka på ålderns höst och leva på royalties ska även min socialliberala kioskvältare finnas att köpa. Jag tänker mig något i stil med Kadaffis gröna bok eller Maos lilla röda. Var så god politikerkollegor – härmed erbjuds Adolphsons Socialliberala Bön:

En kommunist eller sverigedemokrat som kritiseras – lär sig fördöma
En kommunist eller sverigedemokrat som får stryk – lär sig att slåss
En kommunist eller sverigedemokrat om hånas – lär sig blyghet
En kommunist eller sverigedemokrat som utsätts för ironi – får dåligt samvete

Men…

En kommunist eller sverigedemokrat som får uppmuntran – lär sig förtroende
En kommunist eller sverigedemokrat som möts med tolerans – lär sig tålamod
En kommunist eller sverigedemokrat som får beröm – lär sig uppskatta
En kommunist eller sverigedemokrat som får uppleva rent spel – lär sig rättvisa
En kommunist eller sverigedemokrat som känner vänskap – lär sig vänlighet
En kommunist eller sverigedemokrat som får uppleva trygghet – lär sig tilltro
En kommunist eller sverigedemokrat om blir omtyckt och kramat – lär sig känna kärlek i världen

(Tillkommen med viss inspiration från valfri BB eller BVC så en ansenlig del av intäkterna går tillbaka dit).

I dag är jag mer än lovligt osammanhängande, känner jag. Nåja, jag har i alla fall i veckan givit eleverna en uppgift jag är påtagligt belåten med.

Uppgiften innebär att släktforska om Ernst Rolf, med den träffande motiveringen att det bor en liten Ernst Rolf i oss alla.

Ibland är man för jävla vitsig. Vidare finns det faktiskt en koppling till diskussionen om språktest via länken.

Så oerhört genomtänkt. Eller?

Over and out.

En reaktion till “Språktestande visa och ett.. poem?

Kommentarer är stängda.