glasburken

Så är det över, igen. Att skiljas är att dö en smula. Eleverna har sprungit ut eller gått på sommarlov efter ett läsår som för mig personligen bokstavligt talat handlat om att överleva. Jag kommer till skolan för några dagars arbete innan jag checkar ut. Där råder den märkliga stämning som infaller i skolor efter … Fortsätt läsa glasburken

kaka söker maka

Lite försiktigt börjar jag tänka på andra ting än den nyligen inträffade katastrofen. Titanic ligger på havets botten och det är inte mycket jag kan göra åt den saken. Ändå vill jag också den här gången börja där. Det var alltid viktigt för henne att rösta följaktligen även, trots att slutet obönhörligt närmade sig, i … Fortsätt läsa kaka söker maka

bild 42 – katarsis

Katarsis är ett grekiskt ord som betyder "rening" eller "rensning" med sitt ursprung i ordet katharos, som betyder "ren". Det var Aristoteles som använde termen inom teatern i betydelsen att tragedin är en genre som själsligt renar oss. När vi ser en pjäs, eller film, innebär katarsis det vi upplever efter pjäsen eller filmen. Den här känslan är … Fortsätt läsa bild 42 – katarsis

bildningsideal

I det antika Grekland sågs det som en stor brist för den enskilde om vederbörande inte kunde spela ett instrument. Lite av det där, som kanske bättre benämns renässansideal, tar jag med mig in såväl min undervisning som mitt föräldraskap. Jag uppmuntrar till utövande av både idrott och kultur när jag diskuterar studieteknik med mina … Fortsätt läsa bildningsideal

Kurt vs Dolly

Katastrof. Holly har slutat i Dolly Style. Förutom tid av analyser, diskussioner och stora känslor med Dotter 2 får det mig att reflektera över kulturens betydelse i olika sammanhang och för olika människor.   Slaget vid Stalingrad är historiens största pansarslag (om man nu kan se det som ett enda slag), förövrigt världshistoriens blodigaste slag med … Fortsätt läsa Kurt vs Dolly