bild 42 – katarsis

Katarsis är ett grekiskt ord som betyder "rening" eller "rensning" med sitt ursprung i ordet katharos, som betyder "ren". Det var Aristoteles som använde termen inom teatern i betydelsen att tragedin är en genre som själsligt renar oss. När vi ser en pjäs, eller film, innebär katarsis det vi upplever efter pjäsen eller filmen. Den här känslan är … Fortsätt läsa bild 42 – katarsis

bild 37 – symposium

Vin. Det smakar, det.   När jag studerade vid historiska institutionen i Uppsala hände det att vi hade symposium, också kallat post-seminarium. Det innebar att vi, på kvällstid, först hade seriös kursverksamhet och sedan avslutade med fest eller mingel. Vi drack vin och stämningen kunde bli hög. Så här säger Wikipedia om saken: Ordet symposium … Fortsätt läsa bild 37 – symposium

bild 33 – lycka

Internationellt sett är jag en rik person. Historiskt sett är jag också det, jag menar herregud, lärare var ju slavar under antiken. Jag är också antagligen rikare än mina föräldrar. Jag räknar på det och kommer fram till att jämförelsen mellan min uppväxt och nuet måste vara med år 1982 i mitt eget liv. Jag … Fortsätt läsa bild 33 – lycka

det götiska riket

Det var bättre förr.     Jag får ibland följdfrågor på mitt påstående att historieforskningen i ett visst land säger mycket om tillståndet i det. Egentligen är det, enligt mitt synsätt, ett ganska logiskt påstående. Många ledare, partier, grupper och kulturer är det som med olika grader av kreativitet rotat i det förflutna på jakt … Fortsätt läsa det götiska riket

Sankt Vitus – bild 27

Dessa förbannade, betvingande ritualer. Denna förslavande, tvångsmässiga vilja att kollektivt bete oss som vi alltid gjort. Denna masshysteri. Denna drift som definierar oss som människor.     En person som hette Vitus led martyrdöden i Rom under kejsaren Diocletianus tid varför han småningom begåvades med titeln Sankt. Legenden säger att han i det närmaste oskadd … Fortsätt läsa Sankt Vitus – bild 27